Siirry sisältöön
Teksti "Due Diligence" revittynä esiin pahvin alta.
Kuva: iStock.com / AzriSuratmin

EU:n laajuiselle yritysvastuulaille vahva tuki

Kansalaisjärjestöjen ja ammattiliittojen lisäksi myös suuri osa yrityksistä kannattaa sitovaa EU-tason lainsäädäntöä yritysvastuusta, osoittaa tuore Euroopan komission tilaama tutkimus.

Maineriskit, kuluttajien ja sijoittajien vaatimukset sekä yhtäläiset toimintaedellytykset ovat syitä, jotka ovat saaneet yhä useammat yritykset puoltamaan yritysten huolellisuusvelvoitteiden noudattamista säätelevää EU-tasoista lainsäädäntöä.
 
Huolellisuusvelvoite tarkoittaa ihmisoikeuksien ja ympäristön huomioimista ja kunnioittamista yrityksen koko tuotantoketjun osalta ja se ulottuu yrityksen tytäryhtiöihin ja alihankkijoihin myös Euroopan unionin rajojen ulkopuolella.
 
Tällä hetkellä yritysten huolellisuusvelvoitteen täyttäminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Komission selvityksen mukaan vain kolmannes yrityksistä huolehtii yrityksensä ihmisoikeusvaikutuksista kattavasti ja toinen kolmannes noudattaa osittaista huolellisuutta.
 
Euroopan komissio tulee selvittämään yritysvastuudirektiivin laatimista mm. nyt julkaistun tutkimuksen tulosten pohjalta.

Neljässä EU-maassa on joko voimassa tai vireillä kansallinen yritysvastuulaki. Ranskassa yritysvastuulaki astui voimaan maaliskuussa 2017. Alankomaissa lapsityötä koskeva laki valmistui toukokuussa 2019.  Saksassa ja Sveitsissä laki on valmistelussa. Sveitsissä asiaa valmistellaan kansalaisaloitteen pohjalta. 

Sanna Marinin hallitus on sitoutunut kansalliseen yritysvastuulakiin ja myös EU-tason sääntelyn edistämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt oikeudellisen selvityksen kansallisesta yritysvastuulaista ja se valmistuu toukokuussa 2020.

Lue komission raportti.

Kaisa Siimes / FinUnions