Siirry sisältöön
Ukrainan tilanne ja energiaturvallisuus kuuluvat Tšekin EU-puheenjohtajakauden prioriteetteihin. Kuva: iStock.

EU:n puheenjohtajamaan nuija siirtyy Tšekille 1.7.  

Tšekki ottaa vastaan EU:n neuvoston kiertävän puheenjohtajuuden 1. heinäkuuta vuoden loppuun. Tämän kuuden kuukauden aikana maa koordinoi EU:n päätöksentekoa, eli Tšekillä on ratkaiseva rooli EU:n asialistan muotoilussa.  

Tšekki toimi edellisen kerran puheenjohtajamaana vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla. Maailma on muuttunut paljon 13 vuodessa, ja erityisesti tilanne Ukrainassa vaatii huomiota. Ei ole siis yllättävää, että Ukrainan kriisi on Tšekin poliittisen asialistan kärjessä. Tähän kuuluu sekä taloudellisia pakotteita että Ukrainalle poliittisen ja humanitaarisen tuen antamista, mutta myös Ukrainan EU-ehdokkuuden edistämistä. Puheenjohtajamaa aikoo myös tehdä yhteistyötä Euroopan komission kanssa EU-rahoituksen uudelleen kohdentamiseksi pakolaisille ovensa avanneille jäsenvaltioille. Tämä auttaa luomaan tarvittavat rakenteet humanitaarisen kriisin hallitsemiseksi. Tšekki on vastaanottanut yli 350 000 ukrainalaisia. 

Viisi poliittista tavoitetta 

Pääministeri Petr Fiala esitteli Tšekin puheenjohtajakauden viisi poliittista painopistettä Prahassa suorassa lähetyksessä aiemmin viikolla.

”Tšekin EU-puheenjohtajuuskauden prioriteetteja ovat sota Ukrainassa, energiaturva, puolustus ja (kyber)turvallisuus, talouden kriisikestävyys sekä demokraattiset arvot”, Fiala kertoi. 

Puheenjohtajuuskaudelle on myös valittu motto, joka kuuluu seuraavasti: “Europe as a task: rethink, rebuild, repower.” Motto on peräisin maan entisen presidentti Václav Havelin puheesta ja se tarkoittaa, että ”Eurooppa on jotain, jonka eteen on työskenneltävä ja josta on huolehdittava, kuten elävä ja kehittyvä yksilö”. Luvassa on EU:n jäsenmaiden yhtenäisyyden vahvistamista ja jälleenrakentamistyön edistämistä Ukrainan sodan toivottavasti päättyessä.

Repower-sana viekin ajatukset ajankohtaiseen REPowerEU-ohjelmaan. Tšekki näkee ohjelman toimeenpanon nopeuttamisen yhtenä keinona energialähteiden monipuolistamisen käsittelemällä logistiikkaan, energiansäästöön sekä vähäpäästöisiin ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviä kysymyksiä. 

Myös EU:n Fit for 55-lainsäädäntöpaketti löytyy Tšekin asialistalta, mukaan lukien kaikki toimenpiteet, joita tarvitaan Euroopan riippuvuuden poistamiseksi Venäjän energiantuonnista vuoteen 2027 mennessä. 

Tšekki pyrkii myös tuomaan päätöksentekoareenalle sellaisia taloudellisia välineitä, jotka vähentävät korkeiden energianhintojen kielteisiä vaikutuksia jäsenmaiden asukkaille. 

Puheenjohtajamaa on sitoutunut parantamaan Euroopan puolustus- ja turvallisuusvalmiuksia, tekemään yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten kumppanien kanssa Naton puitteissa ja tukemaan EU:n vuoden 2030 sotilaallisen strategian, Strategic Compassin, täytäntöönpanoa. 

EU:n demokraattiset arvot, jotka painopisteissä mainitaan, liittyvät oikeusvaltion ylläpitämisen ja kehittämisen. Tšekki keskittyy poliittisten puolueiden rahoituksen avoimuuteen, median riippumattomuuteen ja avoimeen vuoropuheluun kansalaisten kanssa, viitaten erityisesti Euroopan tulevaisuuskonferenssiin. 

Ensimmäisissä huomioissa voidaan todeta, että työelämäasiat ovat jäämässä painopisteissä suppeaksi. ETUCin mukaan Tšekki on kuitenkin huomioimassa sukupuolten välinen tasa-arvoasioita (esimerkiksi naisten osuus työelämässä ja vammaisten osuus työelämässä), mutta myös sosiaalisen dialogin muuttuvassa ympäristössä ja energiaköyhyyden. 

Virallinen sivusto avattu 

Tšekin EU-ministeri Mikuláš Bek kertoi suorassa lähetyksessä, että puheenjohtajuuskauden virallinen sivusto on avattu tšekiksi, englanniksi ja ranskaksi. Sivustolla on käytössä myös käännösohjelma, jonka avulla voi esimerkiksi lukea uutisia suomen kielellä.  

Lisätietoa EU:n puheenjohtajakauden ohjelmasta löytyy täältä. Kokoustietojen ja tiedotteiden ohella sivustolla on myös tarjolla kulttuuritapahtumia.

Faktaruutu

Puheenjohtajamaan tehtävänä on Euroopan neuvoston kokousten johtaminen ja sen edustaminen suhteessa muihin EU-toimielimiin. Puheenjohtajamaa julkaisee aina oman ohjelmansa, jossa on painopisteitä seuraavalle 6 kuukaudelle.  

Sen lisäksi puheenjohtajuutta hoitavat jäsenmaat tekevät tiivistä yhteistyötä kolmen maan ryhmissä eli ”puheenjohtajakolmikkoina”. Tämänhetkisen puheenjohtajakolmikon muodostavat Ranska, Tšekki ja Ruotsi. Yhteisohjelmassa määritellään näiden kolmen maan painopisteet seuraavaksi 18 kuukaudeksi.