Siirry sisältöön

EU:n rauhan ja itsenäisyyden päivää vietetään tänään

Eurooppa-päivä on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä, jota vietetään aina 9.5. Schumanin julistuksen vuosipäivänä.

Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti Pariisissa vuonna 1950 pitämässään puheessa Euroopalle uudenlaista poliittista yhteistyötä, joka tekisi Euroopan kansakuntien väliset sodat mahdottomiksi.

Hänen ajatuksenaan oli luoda eurooppalainen elin, joka hallinnoisi yhteisesti hiilen ja teräksen tuotantoa. Tällaisen organisaation perustamista koskeva sopimus allekirjoitettiin vajaa vuosi myöhemmin. Schumanin julistus ja sen ytimessä oleva kansainvälisen yhteistyön malli olivat ensimmäinen askel kohti nykyistä Euroopan unionia.

Nykyään Eurooppa-päivä tarjoaa tilaisuuden pohtia, mitä rauhan, yhteistyön ja solidaarisuuden avulla on saatu aikaan ja mitä toivomme saavuttavamme tulevaisuudessa.

Gallup: Mitä Eurooppa-päivä merkitsee sinulle?

FinUnions kysyi kolmelta Geneve-koulun osallistujilta, jotka asuvat eri EU:n jäsenmaassa, mitä Eurooppa ja EU tarkoittaa heille, ja missä tunnelmissa Eurooppa-päivänsä viettävät. He vastasivat näin:

Marjut Pihonen, Palvelualojen ammattiliitto PAMin jäsen, Suomi

”Euroopan unioni merkitsee minulle enemmän nyt Geneve-koulun osallistujana, koska olen nähnyt konkreettisesti, kuinka EU vaikuttaa kaikkeen. Minusta on hienoa, että EU työskentelee yhteisten päämäärien ja yhteisten arvojen puolesta. Yhdistävänä tekijänä kaikille jäsenmaille on myös rauhan säilyttäminen. Ukrainan sota on tuonut ihan uudenlaisia haasteita EU:lle, ja Eurooppa-päivä saattaa olla muistutus EU:n perusperiaatteista ja siitä, mikä oli yhtenäisen Euroopan alkuperäinen tavoite. Rauha.

Eurooppa-päivän vietän töissä ja todennäköisesti järjestän jotain EU-teemaan liittyen. Ja jos on hyvät ilmat, saatan mennä piknikille.”

Shpat Uka, kauppatyöntekijöiden ammattiliiton jäsen, Ruotsi

”Minulle Eurooppa tarkoittaa suurta unionia, joka jäsenmaat ovat hyvällä yhteistyöllä luoneet ja ylläpitäneet. Yhteistyön kautta parannetaan kaikkien Euroopan asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia. Tätä edistetään monella eri tavalla ja eri osa-alueella. Tämä yhteisö perustuu sekä yhteistyöhön ja luottamukseen. EU on tärkeä myös meille työntekijöinä ja luottamushenkilöinä työpaikoilla. Voimme yhdessä vaikuttaa ja parantaa eurooppalaisten työntekijöiden asemaa, ja siten varmistaa heille hyvät työolot sisämarkkinoilla.

Eurooppa-päivänä olen todennäköisesti töissä. Jos on hyvät ilmat, käyn kahvilla Helsingborgissa, jossa asun. Se sijaitsee lähellä Tanskaa, joten saatat nähdä välähdyksen Helsingöristä meren toisella puolella.”

Negin Zarbakhsh, 3F -ammattiliiton jäsen, Tanska

”EU:lla ja Eurooppa-päivällä on suurempi merkitys nyt Geneve-koulun osallistumisen jälkeen, koska opin paljon enemmän EU:sta ollessani Brysselissä. Nyt tiedän myös, mikä EU:n rooli on, ja miten se yhdistyy meihin, ay-aktiivieihin. Lisäksi kuinka tärkeä on, että ammattiliitoilla ja keskusjärjestöillä on hyvät suhteet EU:hun. Niitä kannattaa vaalia.

Maanantaina postaan jotain Eurooppa-päivään liittyen sosiaalisessa mediassa. Vietän päivän kirjoittamassa projektiraporttiani Geneve-koulusta.”