Siirry sisältöön
Euroopan unionissa kuolee 12 työntekijää työssään jokaisena työpäivänä. ETUC vaatii nolla kuolemaa töissä vuoteen 2030 mennessä ja vaatii EU:n toimielimiä varmistamaan, että tämän saavuttamiseksi tarvittavat toimet toteutetaan seuraavan toimikauden aikana. Kuva: iStock.

EU:n tavoitteena pitäisi olla nolla kuolemaa töissä

Vaikka kuolemaan johtavat työtapaturmat ovat vähenemässä, ammattitaudit ovat lisääntymässä. EU:n tilastojen mukaan noin 100 000 työntekijää kuolee joka vuosi ammattisyöpään altistumisen vuoksi. Euroopan unionissa kuolee 12 työntekijää työssään jokaisena työpäivänä. Tapaturmat, jotka johtavat työntekijöiden kuolemaan, ovat edelleen yleisiä EU:ssa, myös Suomessa.

Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevassa EU:n strategiakehyksessä 2021–2027 todetaan, että mahdollisimman tehokkaat toimet on suunnattava työtapaturmista johtuvien kuolemien vähentämiseen. Tämä onnistuu parhaiten noudattaen Vision Zeron (nolla-ajattelun) ennakoivan turvallisuuskulttuurin mallia, jossa turvallisuus, terveys ja hyvinvointi yhdistyvät kaikilla työnteon tasoilla. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta Euroopan ammattiyhdistysliikkeen mukaan siinä luvatut toimet eivät saavuta ”nolla kuolemaa työpaikoilla”-tavoitetta ympäri Eurooppaa.

Työsuojelulainsäädäntöön tuli takapakkia

Viime vuoden lopulla tuli tieto, että Euroopan komissio aikoo lykätä tärkeän kemikaalilainsäädännön, REACHin, tarkastelua seuraavalle komissiolle. Komissio on myös ilmoittanut peruuttavansa asbestin seulonta-aloitteen. Tämä on merkittävä takaisku kaikille pyrkimyksille suojella ihmisten terveyttä työssä.

Ympäristökomissaari Virginijus Sinkevičius vihjasi lykkäämisestä ja asia vahvistettiin komission pääosasto DG GROW:n (vastuualueina EU:n sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset) kirjeessä, jonka Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC sai ennen joulua. Kemikaalilainsäädännön tarkastelu oli määrä tapahtua vuoteen 2022 mennessä. Viivästyttämällä sitä nykyisen toimikauden yli, komissio ei ole täyttänyt vastuutaan.

ETUC on vaatinut Euroopan komissiota asettamaan REACH-tarkastelun etusijalle ja toteuttamaan lainsäädäntötoimia asbestin seulontaan rakennuksissa. Työssä olevien ihmisten terveys ja turvallisuus tulisi olla Euroopan komission ensisijainen tavoite.

Turvallinen työ löytyy vaaliohjelmasta

”Nolla kuolemaa työssä” löytyy ETUC:n kahdentoista sitoumuksen joukosta järjestön vaaliohjelmasta vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaaleja varten.

Euroopan ammattiyhdistysliike haluaa nähdä Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden hallitukset ja työnantajat sitoutuvan tavoitteeseen aidosti ja toteuttavan tarvittavat toimet, jotta nolla kuolemaa työssä saavutettaisiin.

Tämä tarkoittaa käytännössä yhteensovitettua ja yhtenäistä ponnistelua työtapaturmien ja ammattitautien estämiseksi, altistumisen lopettamiseksi vaarallisille, mukaan lukien syöpää aiheuttaville aineille. Sen lisäksi työntekijöiden fyysinen ja psyykkinen terveys tulisi ottaa myös lähtökohdaksi työn ja työpaikan suunnittelussa.

Tämä vaatii toimia eri tasoilla: EU-tason lisäksi kansallisen tason toimet ovat tärkeitä. Esimerkiksi toimiala- ja yritystasolla. Tarvitaan lainsäädännöllisten aloitteiden lisäksi myös muita toimia, jotka osallistavat ammattiyhdistyksiä ja työnantajia. Tapaturmien ennaltaehkäisy edellyttää työterveys- ja työturvallisuuskoulutusta, mutta myös työpaikkatarkastuksia ja kovempia rangaistuksia. Yksi syy kasvaviin työpaikkakuolemiin on kattojärjestö ETUC:n mukaan se, että Euroopassa tehdään puoli miljoonaa työturvallisuustarkastuksia vähemmän kuin viime vuosikymmenen alussa.

ETUC vaatii komission työohjelmassa olevien työsuojeluun liittyvien lainsäädäntötoimien viemistä eteenpäin seuraavan toimikauden aikana.

Suomessa työpaikkakuolemia sattui eniten viime vuonna mm. tuotantolaitoksissa ja maataloustöissä. Kuva: iStock.

Työpaikkakuolemilta ei säästytty Suomessakaan

Suomessa Tapaturmavakuutuskeskus kerää tietoja kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista. Vuoden 2023 aikana 17 työntekijää menehtyi työtä tehdessä Suomessa. Tämä luku oli edellisvuoteen verrattuna hiukan pienempi (24, eli 22 palkansaajaa ja 2 yrittäjää). Työtapaturmaiset kuolemat ovat olleet hitaassa laskussa Suomessa koko 2000-luvun, mutta vuonna 2022 määrä lähes tuplaantui.

Vuoden 2023 kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista (yhteensä 17 kpl*) kolmasosa sijoittui työpaikan piha-alueelle (6), muut tapaturmat tapahtuivat tuotantolaitoksissa (4), maataloudessa (3) ja muussa työympäristössä (4).

On selvää, että jokainen kuolema on liikaa. Yksi ja kaikkein tärkein keino välttää työtapaturmia on ennaltaehkäisy. Nolla kuolemaan johtavaa tapaturmaa on realistinen tavoite ja saavutettavissa Euroopassa. 

*Tapaturmavakuutuskeskuksen tapaturmaraporteissa ovat mukana sellaiset tapaukset, jotka ovat sattuneet työssä työntekijöille tai yrittäjille. Listalla ei ole mukana työmatkalla sattuneita, eikä talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.