Siirry sisältöön

Eurobarometri: EU:n kannatus vahvaa kriisiaikoina

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt eurooppalaisten tukea EU:lle, selviää tänään julkaistusta Eurobarometrista. Kriisiaikoina vapauden ja demokratian puolustamista pidetään tärkeänä.

Venäjän sota Ukrainaa vastaan ​​on vahvistanut kansalaisten tukea EU:lle, toteaa Euroopan parlamentin kevään 2022 Eurobarometri. Lähes kaksi kolmasosaa (65 %) eurooppalaisista pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana.

Suomalaisten keskuudessa EU:n kannatus on hieman korkeampi. Kolme neljästä suomalaisesta (75 %) pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. Suomessa EU-jäsenyyden kannatus on noussut 6 prosenttiyksikköä loppuvuodesta 2021, ja koko Euroopassa unionin kannatus on korkeimmalla tasollaan sen jälkeen, kun kysymys on esitetty ensimmäisen kerran vuonna 2007.

Ukrainan sodalla monenlaisia vaikutuksia

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt EU-kansalaisten huolta heidän turvallisuudestaan ja sota vaikuttaa myös elintasoon.

Suurin osa eurooppalaisista uskoo, että heidän elämänsä tulee muuttumaan Ukrainan sodan myötä. Tätä mieltä on 58 % suomalaisista ja 61 % kaikista eurooppalaisista.

Neljä kymmenestä eurooppalaisesta kertoo, että inflaatio ja elinkustannusten nousu on jo vaikuttanut heidän elintasoonsa (40 %). Suomalaisista vastaajista 19 prosenttia arvelee sodan laskeneen heidän elintasoaan, minkä lisäksi 55 prosenttia uskoo niin käyvän seuraavan vuoden aikana. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola kommentoi Eurobarometrin tuloksia näin parlamentin lehdistötiedotteessa:

”Sota on palannut Eurooppaan, mutta eurooppalaisia tuntuu rauhoittavan se, että he ovat osa Euroopan unionia. Eurooppalaiset arvostavat vapautta, ovat valmiita puolustamaan yhteisiä arvoja ja ymmärtävät yhä selkeämmin, ettei demokratiaa voi pitää itsestäänselvyytenä.”

Katso Roberta Metsolan videotervehdys Eurobarometrin tuloksista täältä.

Vapauden ja demokratian puolustaminen on ensisijaisen tärkeää

Eurooppalaisten tuki EU:n vastatoimille on vankkaa. 59 prosenttia eurooppalaisista ja jopa 80 % suomalaisista pitää yhteisten eurooppalaisten arvojen, kuten demokratian ja vapauden puolustamista tärkeänä, vaikka se vaikuttaisikin hintoihin ja elinkustannuksiin. Suurin osa jäsenvaltion kansalaisista on myös tyytyväisiä EU:n vastaukseen Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan.

Kasvavat taloudelliset huolet näkyvät myös poliittisissa prioriteeteissa, joihin kansalaiset haluavat Euroopan parlamentin keskittyvän: panostuksia toivotaan erityisesti köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan (38 %), kansanterveyteen (35 %) sekä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustamiseen (32 %).
Suomalaiset vastaajat painottavat seuraavia asioita: EU:n puolustus- ja turvallisuusasiat (43 %) sekä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen (42 %). Näiden kahden painopisteen kannatus on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana.

Eurobarometri-kyselyyn vastasi keväällä 2022 yhteensä 26 578 vastaajaa 27:stä EU-maasta. Kyselyn tuloksiin voi tutustua täältä.