Siirry sisältöön
Myös Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC painottaa, että EU:n on tehtävä enemmän elinkustannuskriisin ratkaisemiseksi. Kuva: iStock.

Eurobarometri: Kriisit tuntuvat kansalaisten kukkarossa

Uusin Eurobarometri osoittaa, että hintojen nousu huolestuttaa eurooppalaisia. EU:n kannatus on tällä hetkellä korkealla, mutta kansalaiset odottavat EU:lta ratkaisuja kriisien tuomiin haasteisiin. Tutkimustulokset perustuvat syksyllä 2022 tehtyihin haastatteluihin kaikista jäsenmaista.

Hintojen nousu on eurooppalaisten suurin huoli ja se pelottaa yli seitsemää kymmenestä vastaajasta kaikissa EU:n jäsenmaissa. Huolestuneita kansalaisia oli eniten Kreikassa (100 %), Kyproksella (99 %) sekä Italiassa ja Portugalissa (98 %), kun taas Suomessa heitä oli 90 %.

Ukrainan sota on yksi painavimmista huolenaiheista. 72 % suomalaisista (81 % eurooppalaisista) on huolissaan Ukrainan sodan leviämisestä muihin maihin ja 71 % (82 % eurooppalaisista) köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä sodan seurauksena. Myös ilmastomuutos pidetään uhkatekijänä (68 % suomalaisista ja 81 % eurooppalaisista).

Kansalaiset odottavat EU:n jatkavan ratkaisujen etsimistä peräkkäisten kriisien vaikutusten lieventämiseksi. Vaikka EU on ottanut käyttöön monenlaisia toimenpiteitä, kansalaiset eivät ole tyytyväisiä kansallisella tai EU:n tasolla toteutettuihin toimiin. Vain noin kolmannes eurooppalaisista kertoo olevansa tyytyväisiä toimiin hintojen nousun hillitsemiseksi. Suomalaisista 45 % on tyytyväisiä Suomen ja 38 % EU:n toimintaan, kun taas noin puolet kertoo olevansa tyytymättömiä.

Elintaso on laskenut ja köyhyysvaara lisääntynyt kriisien takia

Eurooppalaisista lähes puolet (46 %) arvioi elintasonsa jo laskeneen koronapandemian, Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan ja hintojen nousun takia. Toinen kuvaava tekijä kasvavista taloudellisista rajoitteista on laskujen maksamisvaikeuksista kärsivien kansalaisten osuuden kasvu syksystä 2021 lähtien.

Lisäksi 46 % suomalaisista ja 39 % eurooppalaisista uskoo, että vaikka heidän elintasonsa ei ole vielä laskenut niin tulee käymään seuraavan vuoden aikana.

Viime vuosien kriisit tuottavat kansalaisille ja päätöksentekijöille monenlaisia haasteita. Inflaation ollessa korkeammalla kuin vuosiin (9,2 %, Eurostatin mukaan joulukuussa 2022), kansalaiset haluavat Euroopan parlamentin keskittyvän köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaan (37 % eurooppalaisista ja 26 % suomalaisista). Suomalaiset vastaajat toivovat Euroopan parlamentin asettavan etusijalle erityisesti demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen (42 %), EU:n puolustuksen ja turvallisuuden (40 %) ja Euroopan tulevaisuuden (35 %).

Kansalaisten tuki Euroopan unionille on pysynyt korkealla myös kriisien keskellä. 62 % eurooppalaisista (75 % suomalaisista) pitää maansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana, mikä on yksi korkeimmista lukemista vuoden 2007 jälkeen. 78 % suomalaisista pitää myös oman maansa EU-jäsenyyttä tärkeänä ja uskoo maansa hyötyneen EU-jäsenyydestä.

Rauhan merkitys on selvästi korostunut eurooppalaisten vastauksissa. 42 % suomalaisista (36 % eurooppalaisista) mainitsee rauhan ylläpitämisen ja turvallisuuden vahvistamisen yhdeksi EU:n tärkeimmistä hyödyistä.

Herätys päätöksentekijät!

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC kommentoi myös Eurobarometrin tuloksia tänään lehdistötiedotteessa. ETUC peräänkuuluttaa enemmän toimenpiteitä elinkustannuskriisin ratkaisemiseksi. Energiayhtiöt tekevät edelleen ennätysvoittoja. EU:n Windfall-vero on liian maltillinen, eivätkä monet jäsenmaat ole vieläkään panneet sitä täytäntöön.

”EU:n energiamarkkinoita on uudistettava niin, että ne toimivat pikemminkin julkisena hyödykkeenä kuin keinottelijoiden leikkikenttänä”, kommentoi ETUCin pääsihteeri Esther Lynch.

Eurobarometristä

Parlamentin syksyn 2022 Eurobarometrin toteutettiin 12.10.–7.11. kaikissa EU:n jäsenmaassa. Yhteensä haastatteluja oli 26 431, joista Suomessa toteutettiin 1 006. Tutustu Eurobarometrin kaikkiin tuloksiin täältä.