Siirry sisältöön

Euroopan komissio: Alustataloustyötä tehdään työsuhteessa

Euroopan komissio antoi 8.12.2021 direktiiviehdotuksen alustataloustyötä tekevien aseman parantamisesta.

Direktiiviehdotuksen ytimessä on alustataloudessa työskentelevien määrittäminen työntekijöiksi. Euroopan komissio haluaa työolojen parantamista alustoilla koskevan direktiivin puitteissa ottaa käyttöön joukon kriteerejä, joiden avulla kansalliset viranomaiset voivat varmistaa, että digitaalisten alustojen kautta työskentelevät ovat työsuhteessa.

“Tämä on tärkeä avaus. Kun erilaisissa alustatalouden muodoissa tehdään työtä yhä enemmän on oikeus ja kohtuus, että Euroopassa tarkastellaan tätä kokonaisuutta nyt nimenomaan työntekijöiden kannalta”, sanoo FinUnionsin johtaja Katja Lehto-Komulainen.

Jos alusta täyttää vähintään kaksi kriteeriä viidestä, sen oletetaan olevan työnantaja

Työnantajan ja työntekijän välisen suhteen määrittämiseksi Euroopan komissio asettaa joukon kriteerejä, joiden avulla kansalliset viranomaiset voivat seurata työn suorittamista kansallisten määritelmien mukaisesti. Jos alusta täyttää vähintään kaksi ehtoa, sille annetaan työnantajan ja työntekijälle työntekijän asema.

Nämä kriteerit (direktiiviehdotuksen 4. artikla) ​​täyttyvät, kun alusta:

  • todella määrittää tai asettaa ylärajat palkkion tasolle;
  • edellyttää, että työntekijä noudattaa erityisiä sitovia sääntöjä, jotka liittyvät sen alustan tunnettavuuteen, tiettyyn käyttäytymiseen palvelun vastaanottajaa kohtaan tai työn suorittamiseen;
  • valvoo työn suorittamista tai tarkastaa työn tulosten laadun, myös sähköisesti;
  • rajoittaa, myös seuraamusten, työntekijöiden vapautta organisoida työnsä, erityisesti vapautta valita työaikansa tai poissaoloaikansa, ottaa vastaan ​​tai kieltäytyä tehtävistä tai käyttää alihankkijoita tai sijaisia;
  • rajoittaa työntekijöiden mahdollisuutta hankkia asiakaskuntaa tai tehdä työtä kolmannelle osapuolelle.

Lainsäädäntöehdotuksen mukaan kyse olisi aina työsuhteesta, ellei työnantaja muuta osoittaisi.

“Tämä on johdonmukainen linja, kun halutaan parantaa alustataloudessa työskentelevien asemaa. Työsuhde takaa oikeuden muun muassa työsuhdeturvaan ja työsuojeluun. Eri puolilla Eurooppaa on jo aiemmin saatu vahvistusta sille linjaukselle, että erilaisilla alustoilla tehtyä työtä tehdään työsuhteessa”, Lehto-Komulainen kommentoi.

Avoimuus- ja raportointivelvoite alustoille

Lisäksi direktiiviehdotukseen sisällytetään osio työntekijöiden algoritmisesta johtamisesta, jotta parannetaan avoimuutta työntekijöiden välisessä tehtävien jaossa ja hintojen asettamisessa.

Direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita tehostamaan valvontaa ja työsuojelutarkastuksia alustatyössä. Direktiivi edellyttää työnantajia ilmoittamaan alustatyössä työskentelevien lukumäärä, ja heihin sovellettavia työehtoja ja työoloja kansallisille viranomaisille.

Seuraavaksi Euroopan komission ehdotuksesta neuvotellaan Euroopan parlamentin ja EU:n 27 jäsenvaltion kanssa prosessissa, joka saattaa tuoda merkittäviä muutoksia direktiivin sisältöön.

Lue lisää Euroopan komission verkkosivulla.