Siirry sisältöön
Pakkotyö tarkoittaa työtä tai palvelusta, johon ihminen pakotetaan rangaistuksen uhalla vasten tahtoaan. Orjuus, kuten velkaorjuus tai ihmiskauppa sisältää aina pakkotyötä. Kuva: iStock.

Euroopan komissio ehdottaa pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämistä EU:n markkinoilla

Komissio julkaisi viime viikolla ehdotuksensa uudeksi asetukseksi, jossa se ehdottaa sääntelyä pakkotyön tehokkaaksi torjumiseksi.

Kyseessä on ensimmäinen ehdotus EU-tason asetukseksi kieltää pakkotyöllä ja lapsityövoimalla valmistetut tuotteet EU:n markkinoilla. Ehdotus kattaa kaikki tuotteet– sekä EU:ssa kotimaiseen kulutukseen ja vientiin valmistetut että maahantuodut tuotteet – eikä sitä ole kohdennettu tiettyihin yrityksiin tai tuotannonaloihin. Tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa on tärkeä, koska arviolta 27,6 miljoonaa ihmistä on pakkotyössä monilla tuotannonaloilla eri maanosissa. Näistä jopa 3,3 miljoonaa on lapsia.

Viranomaisvalvonta keskiössä

Ehdotuksen mukaan kansallisille vastuuviranomaisille annettaisiin tehtäväksi seurata riskipohjaisesti, että yritykset noudattavat sääntelyä. Vastuuviranomainen voisi näiden tietojen pohjalta pyytää yritykseltä selvitystä, miten yritys on pyrkinyt ehkäisemään ja pysäyttämään esimerkiksi tuotteeseen liittyvää pakkotyötä. Jos viranomainen arvioi, ettei yrityksen antama tieto ole riittävää ja tuotteisiin liittyy pakkotyön riski, viranomaisen tulee aloittaa tutkinta pakkotyöriskien selvittämiseksi.

Mikäli yritys on rikkonut asetusta, vastuuviranomainen voisi asettaa tuotteille kiellon. Yritys tulisi myös vetää takaisin markkinoille myynnissä olevat tuotteet ja tuhota ne. EU:n tulliviranomaiset valvovat ja pysäyttävät pakkotyöllä valmistettuja tuotteita EU:n rajoilla. Todistustaakka asetuksen rikkomisesta olisi viranomaisella, ja päätöksiin sisältyisi valitusoikeus.

ETUC: Pitkään odotettu ehdotus pöydällä

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n mukaan pakkotyössä on nyt 2,7 miljoonaa ihmistä enemmän kuin viisi vuotta sitten. Covid-pandemian aiheuttamat ongelmat tulojensaannissa ja yleisesti heikentyneet työolot ovat nousun taustalla. Tällainen kehitys ei ole hyväksyttävää.

Pakkotyön kieltämistä EU:ssa tarvitaan ja sitä on jouduttu odottaa liiankin pitkään. Tämä on Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUCin näkemys. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti esille kiellon puheessaan Euroopan unionin tilasta syyskuussa 2021. Siksi monelle tuli yllätyksenä, että ehdotus julkaistiinkin vasta nyt 14.9.2022.

Komission ehdotus heijastaa ETUCin esittämiä yksityiskohtaisia ​​suosituksia ja siinä annetaan keskeinen rooli ammattiliitoille, jotka voivat varoittaa viranomaisia ​​pakkotyöllä valmistetuista tuotteista. Lehdistötiedotteessaan ETUC painottaa, että pakkotyön havaitsemisen ja tuotteiden hävittämisen helpottamiseksi EU:n olisi varmistettava, että viime vuosikymmenen aikana tehdyt valtavat leikkaukset työtarkastusviranomaisiin peruutetaan.
Lue lisää ETUCin näkemyksistä pakkotyön kiellosta täältä.

Kansallinen kanta työn alla

EU:n pakkotyölainsäädännöstä käydään lähiviikkoina keskustelua kansallisella tasolla, kun muodostetaan Suomen yhteistä kantaa. Ehdotuksesta muodostavat omat kannat myös Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto.