Siirry sisältöön
Varjoja heijastuneena katuun maalatun EU-lipun päälle.

Euroopan parlamentti äänestää minimipalkkadirektiivistä tällä viikolla

Euroopan komissio on esittänyt direktiiviluonnoksen vähimmäispalkoista. Nykyisessä muodossaan direktiiviluonnos vähimmäispalkasta sallisi edelleen lakisääteisen vähimmäispalkan asettamisen köyhyysrajan alapuolelle. Tämä ei ole palkansaajajärjestöjen mukaan oikein. ETUCin viesti on, että tässä on huomioitava myös EU-jäsenmaiden todelliset elinkustannukset.

ETUCin julkaisema tutkimuksen mukaan 11 EU-maassa minimipalkalla elävät työntekijät käyttävät vähintään 40 prosenttia tuloistaan ​​vuokraan. Tulokset osoittavat, että lakisääteiset vähimmäispalkat kaikkialla EU:ssa ovat riittämättömiä.

Varapääsihteeri Esther Lynch on tänään kommentoinut asiaa ETUCin lehdistötiedotteessa. Lakisääteisten vähimmäispalkkojen riittävyydessä on otettava huomioon todelliset elinkustannukset.

”Kun puolet palkasta menee vuokraan, niin muuhun elämiseen ei riitä rahaa”, hän toteaa.

Esther Lynchin mukaan tarvitaan myös vahvempia toimenpiteitä työehtosopimusneuvottelujen tukemiseksi.

Äänestys torstaina 11. marraskuuta

Euroopan parlamentin työ- ja sosiaalivaliokunnassa äänestetään torstaina 11. marraskuuta EU:n riittäviä vähimmäispalkkoja koskevan direktiivin muuttamisesta.

ETUC vetoaa työllisyysvaliokunnassa oleviin parlamentin jäseniin, ja pyytää heitä tukemaan sellaisia tarkistuksia, jotka tukevat edellä mainittuja kompromissitarkistuksia äänestyksessä.

ETUC on asettanut kuusi tavoitetta, jotka ovat keskiössä direktiivin läpiviemiseksi:

  • Varmistetaan, että lakisääteiset vähimmäispalkat ovat riittävät työntekijälle ja hänen perheelleen, jotta taataan raja-arvo, joka on 60 prosenttia mediaanipalkasta ja 50 prosenttia keskipalkasta.
  • Estetään alimman vähimmäistason käyttö, joka jättää työntekijät alle lakisääteisen vähimmäispalkan
  • Kaikkia työntekijöitä, sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, on suojeltava tämän myötä
  • Elämiseen riittävä palkka taataan työehtosopimusneuvotteluilla. Jäsenvaltioilla pitäisi olla käytössä sellaiset järjestelmät ja lait, jotka tukevat ammattiliittoja, työntekijöiden oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin ja järjestäytymisoikeutta.
  • Varmistetaan, että jäsenvaltiot eivät enää polje hintakilpailullaan julkisissa hankinnoissa palkkoja alas, vaan EU-maat varmistavat, että työehtosopimusneuvotteluja kunnioitetaan.
  • Direktiivi ei myöskään saa heikentää hyvin toimivia järjestelmiä.