Siirry sisältöön
Hitsari yhdistää metalleja toisiinsa
Kuva: iStock.com / gilaxia

Euroopan parlamentti haluaa EU:lle uuden teollisuusstrategian

Parlamentin mielestä EU:n maaliskuinen teollisuusstrategia ei koronakriisin seurauksena ole enää ajan tasalla. Se ehdottaa teollisuuspolitiikkaan uutta kaksivaiheista suunnitelmaa.

EU:lla on olemassa teollisuusstrategia, jonka komissio julkaisi 10. maaliskuuta 2020, juuri pandemian puhkeamisen kynnyksellä.

Strategialla on haluttu valmistautua kahteen historialliseen muutokseen: digitaaliseen siirtymään ja vihreään siirtymään, mutta Covid-19-kriisiä siinä ei ole huomioitu. Myöskään kriisistä toipumiseen tarkoitettua elvytyspakettia ei ollut strategian julkaisemisen aikaan vielä olemassa.
Euroopan parlamentin mielestä EU:n teollisuusstrategiaa olisikin muokattava nykytilanteeseen sopivaksi.

Siten voidaan vastata Covid-19-pandemian synnyttämiin uusiin tarpeisiin, auttaa yrityksiä selviämään kriisistä ja valmistautumaan kaksoissiirtymään. Parlamentti hyväksyi päätöslauselmansa teollisuuspolitiikan muuttamiseksi marraskuun täysistunnossa.

Parlamentti ehdottaa teollisuuspolitiikkaan kahta eri vaihetta: ensimmäinen vaihe koskee tuotantojärjestelmän elpymistä ja toinen vaihe sen jälleenrakentamista ja muuttamista.

Elvytysvaiheessa tulisi vakauttaa työpaikkoja, saada tuotanto jälleen käyntiin ja sopeutua koronakriisin jälkeiseen aikaan. Elvytysrahasto on osa tätä. Seuraavaksi huolehdittaisiin digitaalsesta ja vihreästä siirtymästä.

Parlamentti korostaa, että yrityksiä ja erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä tulisi tukea sekä  siirtymissä että koronatoimien aiheuttamassa tilanteessa.

Elvytysvarojen jakamisessa tulisi meppien mielestä huomioida kärsittyjen vahinkojen määrä ja kansallisen avun kautta saadut tuet. Etusijalle pitäisi asettaa yritykset, jotka ovat aloittaneet kaksoissiirtymän ja sijoittavat ympäristön kannalta kestäviin toimiin

Elvytysvaiheessa parlamentti haluaisi myös muun muassa taattavan, että hätäapuna jaettavat valtiotuet eivät johda pysyviin vääristymiin sisämarkkinoilla ja että strategisia teollisuudenaloja kuten esimerkiksi lääkinnällisten tuotteiden valmistus tuodaan takaisin EU:n alueelle.

Parlamentti nostaa esille myös oikeudenmukaisen siirtymän ja peräänkuuluttaa sille riittävää rahoitusta. Oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa, että hiilineutraalius toteutetaan työntekijöiden näkökulmasta reilulla tavalla ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.