Siirry sisältöön

Euroopan parlamentti haluaisi suojella työntekijöitä myös dieselkaasuilta

Komission niin sanotun toisen karsinogeenipaketin käsittely on edennyt viimeiseen vaiheeseensa.

Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta odotetusti tukee komission viime tammikuussa ehdottamia rajoituksia, joilla on tarkoitus vähentää syöpävaarallisille aineille altistumista työpaikoilla. Rajoitukset koskevat muun muassa erilaisia moottoriöljyjä. 

Työllisyysvaliokunta haluaisi asettaa rajoitukset myös dieselkaasuille. Komissio puolestaan oli päätynyt jättämään ne ehdotuksestaan pois. 

Dieselmoottoreiden pakokaasuille altistuu EU:ssa jopa 4 miljoonaa työntekijää. 

FinUnions pitää tärkeänä, että karsinogeenihanke saadaan toteutettua ja raja-arvot voimaan. Kyseessä olisi parannus työperäisten syöpien ehkäisemiseen myös Suomessa. Dieselkaasujen sisällyttäminen mukaan olisi niin ikään tärkeää. 

Komissio on tähän mennessä pitänyt dieselkaasuille altistumisen rajoittamista EU-tasolla monin tavoin vaikeasti toteutettavana. 

Karsinogeenipaketin lopullisen sisällön ja dieselkaasurajoitusten kohtalon ratkaisevat parlamentti ja jäsenmaat eli neuvosto yhteisissä neuvotteluissaan kevään mittaan.