Siirry sisältöön
Mies työskentelee kotona kannettavalla tietokoneella, taaperoikäinen lapsi leikkii vieressä sohvalla.
Kuva: iStock.com / Cicy

Euroopan parlamentti vaatii työntekijälle oikeutta olla tavoittamattomissa vapaa-ajalla

Mepit vaativat komissiolta EU-lakia, joka antaisi työntekijälle oikeuden olla tavoittamattomissa työajan ulkopuolella ilman kielteisiä seuraamuksia. 

Parlamentti hyväksyi tammikuun täysistunnossaan päätöslauselman muodossa vaatimuksen laista, jolla myös määriteltäisiin etätyön vähimmäisvaatimukset ja selvennettäisiin työoloja, työaikaa ja lepoaikaa koskevia ehtoja.

Parlamentti perustelee tarvetta EU-laille sillä, että digitaalisuuden lisääntymisen myötä myös työntekijän paineet olla tavoitettavissa työajan ulkopuolella ovat lisääntyneet merkittävästi ja että jatkuva tarve olla käytettävissä lisää masennuksen, työuupumuksen ja ahdistuksen riskiä. 

Komissio päättää ehdotuksen antamisesta

Parlamentin vaatimus, joka sisältää sen oman ehdotuksen direktiivitekstiksi, ei kuitenkaan velvoita komissiota antamaan aiheesta lakiehdotusta.

Komissio on vapaa päättämään aloitteen antamisesta, eikä sitä estä se, että tällä hetkellä on voimassa kesällä 2020 Euroopan-tason työmarkkinajärjestöjen hyväksymä puitesopimus digitalisaatiosta.

Oikeus olla tavoittamattomissa ei sisälly kyseiseen puitesopimukseen, joten aloitetta antaessaan komission ei tarvitse huomioida, että puitesopimuksen kolmen vuoden täytäntöönpanoaika on meneillään. Täytäntöönpanosta huolehtivat jäsenmaissa työmarkkinajärjestöt.