Siirry sisältöön
Social Partners: Joint Statement on the Covid-19 emergency
Photo: ETUC

Euroopan-tason työmarkkinajärjestöt: työntekijöitä ja yrityksiä autettava koronaviruskriisissä kaikin tavoin

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC ja Euroopan-laajuiset työnantajajärjestöt ovat todenneet yhteisessä lausunnossaan, että nykyisessä tilanteessa työntekijöitä, yrityksiä ja julkista sektoria on tuettava sekä EU-tason keinoilla että kansallisilla toimilla.

Työmarkkinajärjestöjen mukaan etenkin pk-yritysten taloudellinen tukeminen on varmistettava, ja työntekijöistä on huomioitava erityisesti itsensätyöllistäjät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat. 

Euroopan-tason työmarkkinajärjestöt ovat tukeneet komission 13. maaliskuuta ehdottamia taloudellisia toimia, joihin sisältyi muun muassa valtiontukisääntöjen höllentäminen yritysten tukemiseksi. Jäsenmaat hyväksyivät ehdotukset kuluvalla viikolla, ja jo aiemmin jäsenmaat ja komissio ovat sopineet 25 miljardin suuruisesta sijoitusrahastosta viruksen vaikutusten torjumiseksi. 

FinUnionsin johtaja Katja Lehto-Komulaisen mielestä tärkeintä on, että vakaus- ja kasvusopimuksen joustoja otetaan nyt nopeasti ja täysimääräisesti käyttöön tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. 

– EU-tason päätökset on tärkeää laittaa mahdollisimman nopeasti täytäntöön jäsenmaissa. Olennaista on myös, että työmarkkinajärjestöt ovat kansallisesti päättämässä toimista, joilla taloudelle ja työllisyydelle aiheutuvia haittoja pystytään vähentämään. Suomen työmarkkinajärjestöt julkistivat 18. maaliskuuta oman ehdotuksensa koronaan liittyen, Lehto-Komulainen toteaa.  

ETUC, jonka jäseniä myös SAK ja STTK ovat, sekä työnantajajärjestöt muistuttavat lausunnossaan, että EU-tason rahoituksella ja investoinnilla ei pidä korvata kansallisia toimia vaan täydentää niitä. 

ETUC:n, BusinessEuropen, CEEP:n ja SMEunited:n lausunto 16. maaliskuuta 2020

ETUC:n koontisivu ”Trade unions and coronavirus”