Siirry sisältöön

Euroopassa tarvitaan yhteistä sääntelyä alustataloustyöhön

Euroopan komission on tarkoitus julkaista alustataloudessa työskentelevien asemaa koskeva direktiiviehdotus ensi viikon keskiviikkona 8.12.2021.

Direktiiviehdotuksen on syytä tuoda selkeyttä haavoittuvassa asemassa olevien alustataloustyöntekijöiden asemaan. Lähtökohtaisesti alustatataloudessa työskentelyssä pitäisi aina olla kyse työsuhteesta. Tämä niin sanottu työsuhdeolettama toisi selkeyttä nykyiseen epäselvään tilanteeseen. Se turvaisi työntekijöiden asemaa, koska monet oikeudet ovat riippuvaisia siitä, onko kyse työsuhteesta. Tällaisia oikeuksia ovat mm. työsuojeluun, työsuhdeturvaan, työntekijän vakuutuksiin ja ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan liittyvät asiat.

Tähän mennessä mm. eri EU-maissa on tapauskohtaisesti ratkaistu, onko kyse ollut työsuhteesta vai ei. Suomessa on työneuvoston ratkaisuissa vuonna 2020 todettu ruokalähetteihin sovelletun työaikalakia, koska työtä tehtiin työsuhteessa. Uutta kolmatta kategoriaa, työntekijöiden ja yrittäjien välimaastoon, ei pidä luoda.

Työsuhdeolettaman lisäksi direktiiviehdotuksessa pitäisi kääntää todistustaakka. Se tarkoittaisi sitä, että ristiriitatilanteessa työnantajan tulisi näyttää toteen, jos kyse ei olisi työsuhteesta.

Tässä on kysymys myös laajemmin Euroopan sisämarkkinoiden toiminnasta. Ei ole ongelmatonta, jos työsuhteen tunnusmerkit täyttävää työtä ei samoilla sisämarkkinoilla tunnisteta työsuhteiseksi kaikissa maissa.

ETUC on useiden eurooppalaisten poliitikkojen kanssa lähettänyt Ursula von der Leyenille kirjeen tulevan direktiiviehdotuksen sisällöstä.

Alustatalous komission painopisteenä

Alustataloudessa työskentelevien aseman parantaminen on ollut esillä jo vuosia. Osana eurooppalaisen työelämän reiluuden varmistamista jäsenmaat ovat sitoutuneet kehittämään myös tällä sektorilla työntekijöiden asemaa paremmaksi. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa neljä vuotta sitten nostettiin esille haavoittuvassa asemassa olevien palkansaajien aseman parantaminen. Ursula von der Leyenin komissio on nostanut tämän hankkeen yhdeksi työelämän painopisteistään.