Siirry sisältöön
FinUnions kannustaa kaikkia äänestämään ja keskustelemaan EU-vaaleista. Osallistu #KäytäÄäntäsi -kampanjaan kertomalle kolmelle ystävälle, että heidän tulisi äänestää EU-vaaleissa 9. kesäkuuta! Kuva: iStock.

Eurooppa-päivä muistuttaa äänestämisen tärkeydestä

Huomenna 9. toukokuuta vietämme Eurooppa-päivää, joka symboloi rauhaa, demokratiaa ja yhtenäisyyttä Euroopassa. Schumanin julistus allekirjoitettiin 9. toukokuuta 1950, jota pidetään nykyisen Euroopan unionin alkuna. Tänä vuonna Eurooppa-päivä antaa myös mahdollisuuden keskustella tulevista Euroopan parlamentin vaaleista ja äänestämisen tärkeydestä.

Kuukauden päästä Suomessa valitaan kesäkuun europarlamenttivaaleissa 15 parlamentin jäsentä eli meppiä. Nämä europarlamentaarikot edustavat parlamentissa kansalaisia EU:n päätöksenteossa, eivät Suomen hallitusta.

Demokratia on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista

Kesäkuun EU-vaalit ovat äärimmäisen tärkeät demokratian vaalimisen kannalta. Historiansa ajan EU on nojannut demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja turvallisen ympäristön luomiseen sekä Euroopassa että globaalilla tasolla.

”Vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen kuuluvat näihin demokratian arvoihin”, mainitsee Teollisuusliton sopimusasiantuntija Jukka-Pekka Hiltunen, joka on työkierrossa Brysselissä.

Euroopassa on nähtävissä huolestuttavia kehityssuuntia, kuten vallan keskittymistä ja oikeusvaltion periaatteiden heikentymistä. Myös äärioikeistoryhmien nousu päätöksentekoareenalle on uhka demokratialle. Siksi Hiltunen kannustaa ihmisiä vaaliuurnille.

”Meidän on yhdessä puolustettava näitä demokratian arvoja ja siksi minä äänestän EU-vaaleissa”, Hiltunen kertoo videolla.

Jukka-Pekka Hiltunen, Teollisuusliitto.

Sosiaalinen Eurooppa suurennuslasin alla

EU työskentelee myös sosiaalisemman Euroopan puolesta. Tällä vaalikaudella on nähty monta edistysaskelta sosiaalisen Euroopan puolesta. Mainittakoon esimerkiksi vähimmäispalkka- ja palkka-avoimuusdirektiivit, ja vaalikauden lopussa hyväksytyt alustatyö- ja yritysvastuudirektiivit.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, johon jäsenvaltiot ovat sitoutuneet, edellyttää askelia kohti kestävää, oikeudenmukaista ja osallistavaa Eurooppaa. Tämä kehitys on jatkettava seuraavalla vaalikaudella.

”Konkreettisesti tämä tarkoittaa asukkaiden hyvinvoinnin ja kestävän arjen edistämistä EU:ssa. Se tarkoittaa myös hyvää ja turvallista työympäristöä, sosiaalisen polkumyynnin vähentämistä, vähemmän alihankintaketjuja ja työntekijöiden lisääntynyttä hyvinvointia”, tiivistää Matilda Nyström, joka toimii harjoittelijana Ruotsin ay-liikkeen Brysselin toimistossa.

Nuorena äänestäjänä hän pitää erityisen tärkeänä, että Eurooppa edustaa oikeudenmukaisuutta työelämässä ja huomioi nuoria tulevaisuuden työmarkkinoilla.

”Äänestämällä voit tehdä muutoksen ja vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen”, hän sanoo videolla.

Matilda Nyström, Ruotsin ay-liikkeen Brysselin toimisto.

Oikeudenmukainen siirtymä takaa kestävän kehityksen

Euroopan parlamentin tehtävä on säätää lakeja, jotka vaikuttavat hyvin konkreettisesti kansalaisten arkeen. Euroopan unionissa yritetään löytää ratkaisuja myös maailmanlaajuisiin haasteisiin, joita yksikään EU-maa ei voi ratkaista menestyksekkäästi yksin. Yksi näistä haasteista on oikeudenmukainen siirtymä.

”Jotta oikeudenmukainen siirtymä onnistuisi, ay-liikkeen on oltava mukana siirtymän valmistelu- ja toteutumisvaiheissa, varmistaakseen, että vihreä siirtymä on oikeudenmukainen kaikilla tasoilla. Tämä on taattava EU-direktiivillä”, sanoo Elspeth Hathaway, joka toimii poliittisena avustajana IndustriAll Europessa.

Tämä tulee myös vaatimaan aktiivista teollisuus- ja työmarkkinapolitiikkaa, jotta voidaan luoda uusia työpaikkoja samalla kun varmistetaan, ettei yksikään työntekijä jää jälkeen.

Hathawayn mukaan EU ei saa hidastaa kehitystahtiaan ilmastopolitiikan suhteen seuraavalla vaalikaudella.

”EU:n on jatkettava tärkeää työtä ilmastopolitiikan ja hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Siksi minä äänestän EU-vaaleissa”, hän korostaa videolla.

Elspeth Hathaway, IndustriAll Europe.

Kannustetaan yhdessä ihmisiä äänestämään  

Kaikkialla kampanjoidaan parhaillaan äänestysaktiivisuuden kohottamisesta. Voit myös itse osallistua kampanjaan kertomalla kolmelle ystävälle, että heidän tulisi äänestää EU-vaaleissa 9. kesäkuuta! Keskustele vaaleista ja kannusta äänestämään sosiaalisessa mediassa käyttäen tunnistetta #KäytäÄäntäsi.

Hyvää Eurooppa-päivää kaikille!