Siirry sisältöön
Poliittiset työtaistelut alkavat Suomessa. Euroopan ay-liike on hengessä mukana!

Eurooppalaiselta ay-liikkeeltä tukea suomalaisiin työtaistelutoimiin 

SAK ja jäsenliitot ovat ilmoittaneet aloittavansa järjestölliset toimet vastustaakseen Suomen hallituksen sosiaaliturvaleikkauksia ja työelämäheikennyksiä. Kolmen viikon aikana toimia, kuten ulosmarsseja ja mielenilmaisuja, nähdään kaikkialla Suomessa. Asiaan on kiinnitetty huomiota myös Euroopassa. Lyhyessä hetkessä tänään X-palvelu täyttyi solidaarisuusviesteistä ja eurooppalainen ay-liike on vahvasti osoittanut tukeaan ja solidaarisuuttaan Suomen ay-liikkeelle. 

Eurooppalainen ammattiyhdistysliike vastustaa säästötoimia työelämässä ja heikennyksiä, jotka kohdistuvat palkansaajiin ja heidän perheisiinsä. Monissa jäsenmaissa on nähtävissä yrityksiä muuttaa työelämää huonompaan suuntaan, kun taas Euroopan tasolla halutaan parantaa työntekijöiden oikeuksia. Monissa säästötalkoissa palkansaajat ovat nyt ne, jotka joutuvat joustamaan ja joilta leikataan. Sosiaalisen Euroopan voidaankin tavallaan katsoa olevan hyökkäyksen kohteena.  

Suomen hallituksen suunnitelmat heikentää työntekijöiden oikeuksia ja romuttaa hyvinvointijärjestelmää on hyvin kuvaava esimerkki, ja tämä vaatii vastatoimia ay-liikkeeltä. Tässä käydään taistelua koko suomalaisen työväestön ja tulevaisuuden työelämän puolesta.

Austerity Watch

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC on lanseerannut verkkosivuillaan työelämään liittyvän tietopalvelun, Austerity Watchin, jossa se kertoo eri maiden ja tahojen säästötoimista ja dokumentoi niiden ikävät vaikutukset työntekijöihin. ETUC julkaisi syyskuussa ensimmäisen raporttinsa tässä sarjassa, jossa keskityttiin Suomen hallituksen tavoitteeseen muuttaa työlainsäädäntöä ja lakko-oikeutta. 

ETUC painottaa mm. raportissaan, että Suomen hallitus yrittää perustella eri leikkauksia taloudellisilla syillä, mutta työntekijöiden aseman heikentäminen ei vaikuta merkittävästi maan talouteen, mutta se heikentää työntekijöiden mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja lisää ennustettavasti köyhyyttä. Vaikutukset työntekijöihin ovat ainakin osittain ristiriidassa kansainvälisten sopimusten kanssa. 

Monet eurooppalaiset sisarjärjestöt ovat ripeästi osoittaneet solidaarisuutensa ja tukensa Suomen ay-liikkeelle. Yksi heistä on UNI Europan puheenjohtaja Oliver Roethig.  

Liity sinäkin mukaan solidaarisuustalkoisiin ja jaa ay-liikkeen sisältöjä sosiaalisessa mediassa #PainavaSyy / #SeriousGrounds ja #kohtuuskaikessa merkkejä käyttäen!