Siirry sisältöön

EU:ssa halutaan uudistaa perhevapaat – vanhempainvapaaehdotus 4 + 4 kuukautta

Komissio haluaa myös isyysloman ja viiden päivän mittaisen omaishoitovapaan koko EU:hun.

Komission keväällä 2017 julkaiseman sosiaalisten oikeuksien paketin lippulaivahanke, EU-tason perhevapaauudistus, on edennyt normaaliin tapaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn.

Jos parlamentti ja jäsenmaat pääsevät hankkeessa yksimielisyyteen, koko EU:ssa voisi olla voimassa isyysloma, vanhempainvapaa, omaishoitovapaa ja vanhemman oikeus pyytää joustavia työaikajärjestelyjä.

Ehdotuksen mukaan isyysvapaan pituus olisi 10 arkipäivää, ja se olisi pidettävä lapsen syntymän yhteydessä. Isyysvapaasta ei ole aiemmin säädetty EU-tasolla. Suomen tämänhetkinen isyysvapaa on jo pidempi kuin 10 päivää.

Vanhempainvapaata olisi ehdotuksen mukaan tarjolla 4 kuukautta kullekin vanhemmalle, eikä kuukausia voisi siirtää toiselle. Vapaata voisi käyttää joustavasti niin kauan kun lapsi on alle 12-vuotias, ja siitä saatava korvaus olisi vähintään sairausajan palkan tasoinen. Myös tässä olisi kyseessä EU-tason oikeuksien parannus.

Sairaan perheenjäsenen hoitamiseksi komissio on ehdottanut viiden päivän mittaista omaishoitovapaata per vuosi. Korvaus olisi vähintään sairauspäivärahan tasoinen. Aiemmin EU-tason oikeutta omaishoitovapaaseen ei ole ollut.

Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö mahdollistaa omaishoitovapaan silloin, kun siihen on pakottava tarve. Hoitovapaa on kuitenkin palkatonta, eikä siihen ole automaattisesti oikeutta.

Lisäksi alle 12-vuotiaan lapsen vanhemmalle tulisi oikeus pyytää työn ja perhe-elämän yhdistämistä helpottavia työaikajärjestelyjä ja esimerkiksi etätyömahdollisuutta.

Ehdotukseen sisältyy myös parempi suoja perhevapaita käyttävälle työntekijälle irtisanomista tai epäedullista kohtelua vastaan.

Komission ehdotus perhevapaiksi COM(2017) 253, 26.4.2017