Siirry sisältöön

FinUnions – 25 vuotta palkansaajien asialla Brysselissä

Euroopan unionin jäsenyyden myötä vuonna 1995 Brysseliin perustettiin palkansaajien EU-edustusto, josta kehittyi suomalaisen ay-liikkeen oma tuntosarvi, tietokanava ja tukikohta Euroopan ytimessä. Suomen palkansaajakeskusjärjestöjen 25-vuotista toiminnasta osana Suomen EU-jäsenyyden historiaa kerrotaan FinUnionsin historiakirjassa, joka julkaistaan Helsingissä 3.12.

FinUnions julkaisi historiakirjansa Helsingissä 3.12. Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri ja
Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen osallistuivat tilaisuuteen. Kuvat: Liisa Takala.

Suomalaisella ay-liikkeellä on ollut tärkeä rooli Suomen saamisessa mukaan Euroopan yhdentymiseen ja Suomen EU-jäsenyyden varmistamisessa. Suomalaiset palkansaajakeskusjärjestöt ymmärsivät varhain, että Suomen on oltava siellä, missä päätöksiä tehdään.

“25-vuotta on pitkä ja kunniakas, vaiherikaskin aika. Aikanaan oli myös erittäin viisas päätös lähteä paikan päälle ottamaan asioista selvää, ymmärtämään Brysselin toimintalogiikkaa, luomaan suhteita, verkostoitumaan sekä käyttämään vaikutusvaltaa niin EU-instituutioihin kuin eurooppalaisessa ay-liikkeessä”, toteaa FinUnionsin hallituksen puheenjohtaja ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

FinUnionsin hallituksen puheenjohtaja ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toivottaa juhlaväen tervetulleeksi Eurooppasaliin.

Palkansaajakeskusjärjestöt, SAK, TVK, Akava ja STTK perustivat syksyllä 1990 hankkeen nimeltä Keskusjärjestöjen Eurooppa-yhteistyö, KEY. Sen tehtävänä oli kerätä ja jakaa tietoa Euroopan integraatiosta sekä EY:n ja EFTA-maiden käymien ETA-neuvotteluiden etenemisestä.

Vuoden 1994 lopulla SAK, STTK ja Akava päättivät perustaa Brysseliin yhteisen toimiston, jonka tehtävänä oli seurata palkansaajia koskevien asioiden kehitystä ja tiedottaa siitä Suomeen. KEY-Finland nimen saanut toimisto avasi ovensa helmikuun alussa 1995. Nimi vaihtui FinUnionsiin vuonna 2007.

Jarkko Elorannan mukaan suomalainen ammattiyhdistysliike on pysynyt Eurooppa-myönteisenä kaikki nämä vuodet.  

“Eihän se aina helppoa ole ollut. Elo yhteisvaluutassa on tuottanut päänvaivaa, eikä aina kaikkia direktiiviesityksiäkään ole aplodein vastaan otettu. Finanssikriisin jälkeinen kuripolitiikka on ollut myös vaikea pala. Suhtautuminen on kuitenkin ollut pragmaattista ja ja ratkaisunhakuista, eikä koskaan itse perusratkaisua ole kyseenalaistettu”, Eloranta painottaa myös avauspuheessaan.

Tänään FinUnions on toiminut Brysselissä palkansaajajärjestöjen äänenä jo yli 25 vuotta.

FinUnionsin hallituksen jäsen ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kiittää FinUnionsin historiaryhmää puheessaan.

”Meidän tämän päivän toimijoiden on tärkeää tuntea menneiden vuosien tapahtumat, jotta voimme paremmin ymmärtää nykytilanteen. Tavoitteemme on rakentaa entistä vahvempaa ja yhtenäisempää Eurooppaa meidän kaikkien suomalaisten parhaaksi”, toteaa FinUnionsin hallituksen jäsen ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

Nyt se on kirjoissa ja kansissa, kaikkien tutustuttavana, FinUnions 25-vuotis historia.
Oy Spiritus Historiae Ab:n tutkija Seppo Tamminen (oikealla) historiatyöryhmän Jorma Skipparin ja Marjaana Valkosen kanssa.


Tänään FinUnions julkistaa 25-vuotis historiakirjansa Eurooppasalissa. Oy Spiritus Historiae Oy:n tutkija Seppo Tamminen on kirjoittanut teoksen, johon on tallennettu FinUnionsin historia arvokkaalla ja ehjällä tavalla. FinUnionsin historiatyöryhmään on Tammisen lisäksi kuulunut SAK:n eläkkeellä oleva kansainvälisten asioiden johtaja Marjaana Valkonen, Työttömyysvakuutusrahaston (nyk. Työllisyysrahasto) eläkkeellä oleva lakiasiainjohtaja Jorma Skippari, Spiritus Historiae Oy:n vanhempi asiantuntija Veijo Åberg ja FinUnions ry:n johtaja Katja Lehto-Komulainen.

Historiakirja löytyy e-julkaisuna Issuu.comissa. Tiivistelmä Kari Tapiolta englanniksi löytyy täältä.

Pääkuvassa KEY-, KEY-FINLAND ja FinUnionsin johtajat (vasemmalta): Ari Åberg, Jorma Rusanen, Jorma Skippari, Pekka Ahmavaara, Heikki Pohja, Katja Lehto-Komulainen ja Susanna Salovaara.

Kuvat päivitetty verkkkosivuille 9.12.2021.