Siirry sisältöön
Mniatyyri-ihmisiä seisomassa kolikkopinojen päällä. Nainen matalimpana.
Kuva: iStock.com / hyejin kang

FinUnions: EU-tason toimet palkka-avoimuuden lisäämiseksi ovat tarpeen

Euroopan komissio julkaisi palkkauksen läpinäkyvyyttä koskevan direktiiviehdotuksensa 4. maaliskuuta.

Tavoitteena komissiolla on varmistaa, että miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka. Direktiiviehdotus lähtee nyt neuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyyn.

Komissio keskittyy ehdotuksessaan kahteen samapalkkaisuuden keskeiseen osatekijään: palkkauksen läpinäkyvyyden parantamiseen sekä työntekijöiden että työnantajien kannalta ja palkkasyrjintää kohdanneiden oikeusturvan parantamiseen. Direktiiviehdotus kattaa sekä yksityisen että julkisen sektorin työpaikat.

FinUnions tukee komission tavoitetta samapalkkaisuuden edistämiseksi. Miesten ja naisten välinen perusteeton palkkaero ei ole poistunut, joten tarvitaan nykyistä vaikuttavampia keinoja puuttua siihen.

FinUnionsin johtaja Katja Lehto-Komulainen pitää tärkeänä sitä, että palkka-avoimuusdirektiivi säädetään:

– Samapalkkaisuus työelämässä on ollut Eurooppa-yhteistyön kulmakivi alusta lähtien. Tämä direktiiviehdotus on uusi, tärkeä avaus pitkässä jatkumossa.

Parempaa tiedonsaantia sekä työnhakijoille että työntekijöille

Työntekijöillä olisi direktiiviehdotuksen mukaan oltava oikeus tietää samaa tai samanarvoista työtä tekevien työtovereiden keskipalkkataso per miehet ja naiset. Yli 250 henkilön työpaikalla olisi myös raportoitava sukupuolten välisestä palkkaerosta

Jos tällaisella yli 250 henkilön työpaikalla ilmenee, että sukupuolten välinen palkkaero on 5 prosenttia tai enemmän, ja jos eroa ei voida perustella objektiivisin ja sukupuolineutraalein syin, työnantajan on ryhdyttävä palkka-arviointiin yhdessä henkilöstöedustajan kanssa.

Palkkauksen läpinäkyvyyttä parannettaisiin ehdotuksen mukaan jo työnhakuvaiheessa. Tehtävästä maksettava palkka olisi kerrottava työnhakijoille, kun paikka on haettavana, ilman että hakijoiden tarvitsee tietoa erikseen pyytää. Työnantaja ei saisi tiedustella työnhakijalta tämän palkkahistoriasta.

Ehdotuksella vahvistettaisiin myös työntekijöiden mahdollisuuksia vedota oikeuksiinsa ja helpotetaan oikeussuojan saatavuutta. Todistustaakka on työnantajalla, eli työnantajan velvollisuus on osoittaa, että palkkasyrjintää ei ole tapahtunut.

Komission tiedote 4. maaliskuuta 2021 ja asiakirjat