Siirry sisältöön

FinUnions julkaisee 25-vuotis historiakirjansa 3.12. – Kurkista aikajanaamme

Perjantaina 3. joulukuuta FinUnions viettää 25-vuotis merkkipäiväänsä Suomessa. Juhlan kunniaksi julkaistaan historiateos, jossa käydään läpi FinUnionsin keskeiset vaiheet syntyhetkestä aina vuoteen 2020 asti.

Suomalaisella ay-liikkeellä on ollut tärkeä rooli Suomen saamisessa mukaan Euroopan yhdentymiseen ja Suomen EU-jäsenyyden varmistamisessa. Suomalaiset palkansaajakeskusjärjestöt ymmärsivät varhain, että Suomen on oltava mukana siellä missä päätöksiä tehdään.

Palkansaajakeskusjärjestöt, SAK, TVK, Akava ja STTK perustivat syksyllä 1990 hankkeen nimeltä Keskusjärjestöjen Eurooppa-yhteistyö, KEY. Sen tehtävänä oli kerätä ja jakaa tietoa Euroopan integraatiosta sekä EY:n ja EFTA-maiden käymien ETA-neuvotteluiden etenemisestä.

Vuoden 1994 lopulla SAK, STTK ja Akava päättivät perustaa Brysseliin yhteisen toimiston, jonka tehtävänä oli seurata palkansaajia koskevien asioiden kehitystä ja tiedottaa siitä Suomeen. KEY-Finland nimen saanut toimisto avasi ovensa helmikuun alussa 1995. Nimi vaihtui FinUnionsiin vuonna 2007.

Tänään FinUnions on toiminut Brysselissä palkansaajajärjestöjen äänenä jo yli 25 vuotta. Tervetuloa tutkimaan suomalaisten palkansaajajärjestöjen tapahtumarikasta EU-taivalta historiakirjassamme. Kirja julkaistaan e-julkaisuna FinUnionsin verkkosivulla 3.12.

Kurkista nyt jo historiakirjan pohjalta tehtyyn aikajanaan. Se löytyy täältä.

Kuva historiakirjastamme: Reijo Paananen vasemmalla, Pirkko Nikula ja Risto Kousa mukana Euroopan toimintapäivän mielenosoituksessa vuonna 2010. Kousa toimi FinUnionsin johtajana vuosina 2010-2012. Mielenosoituksessa nostettiin esille palkansaajien vaikeaa tilannetta talous- ja työllisyyskriisissä.