Siirry sisältöön
Aurinkopaneelinasentaja
Kuva: iStock.com / anatoliy_gleb

FinUnionsin jäsenjärjestöt: Suomen on suhtauduttava rakentavasti elpymisrahastoa koskeviin neuvotteluihin

FinUnionsin johtaja Katja Lehto-Komulaisen mukaan tärkeintä on löytää EU:n yhteisiä ratkaisuja elpymiseen. Tämä on vientivetoisen Suomen etu.

SAK ja STTK toteavat Suomen palkansaajakeskusjärjestöjen ja Elinkeinoelämän keskusliiton yhteisessä, maanantaina 1. kesäkuuta julkaistussa kannanotossa, että komission viime viikolla julkaiseman elpymisrahastoehdotuksen idea on kannatettava: rahoitusta myönnettäisiin valikoituihin investointikohteisiin, ei yleisenä tukena valtioille. 

Työmarkkinajärjestöjen mukaan Suomen etu on investointeja ja työllisyyttä tukeva EU-rahoitus, ja Suomen on suhtauduttava rakentavasti elpymisrahaston perustamisesta käytäviin neuvotteluihin. 

FinUnionsin johtaja Katja Lehto-Komulaisen mukaan Suomen kannalta erityisen tärkeää on, että EU:ssa löydetään yhteisiä ratkaisuja, joilla voidaan lyhentää taantumaa ja pelastaa työpaikkoja. Niin kauan kuin koronakriisi aiheuttaa EU-maissa ongelmia taloudelle, myös suomalainen vienti EU:n alueelle kärsii. 

Työmarkkinajärjestöt toteavat kannanotossaan, että EU on Suomen päämarkkina, ja Suomen vienti nojaa merkittävästi investointihyödykkeisiin. 

– Investointien tulisi myös olla sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä, Lehto-Komulainen toteaa. 

Komissio ehdottaa, että se ottaisi markkinoilta jäsenmaiden nimissä lainaa elvytyspaketin verran, 750 miljardia euroa, ja vakuutena olisi EU:n budjetti. Koska elvytysrahat ohjattaisiin EU:n budjetin kautta, niiden käyttöä valvoisivat sekä jäsenmaat että Euroopan parlamentti. 

Lehto-Komulaisen mukaan on hyvä, että elvytyspaketti on tällä tavoin muovattu EU-budjetin sisälle. Vajaan kymmenen vuoden takaisen finanssikriisin yhteydessä Euroopan vakausmekanismi luotiin hallitusten väliseksi mekanismiksi, jossa Euroopan parlamentilla ei ollut roolia.

– Lainojen ehdollisuudessa on syytä ottaa opiksi edellisestä suuresta kriisistä. Tuolloin lainojen tiukka ehdollisuus johti monissa maissa työehtojen heikennyksiin, ja sen seurauksena muun muassa työssäkäyvien köyhien määrä kasvoi, Lehto-Komulainen toteaa. 

Työmarkkinajärjestöt nostavat kannanotossaan esille kestävän kasvun ja toteavat, että elpymispanostuksilla on mahdollista tukea EU:n pitkän aikavälin tavoitteita kuten ilmastonmuutoksen torjuntaa, uusien teknologioiden käyttöönottoa ja osaamisen kohottamista. Ne kehottavat huolehtimaan kestävän kasvun tukemisesta myös uusia EU:n tulonlähteitä arvioitaessa. 

EU:n tulonlähteet ovat komission ehdotuksessa aiempaa tärkeämmässä roolissa, sillä sen mukaan elpymisrahastoa varten otettujen lainojen takaisinmaksussa käytettäisiin myös uusia EU:n tulonlähteitä kuten esimerkiksi hiilitullia ja suurten yritysten digiveroa.