Siirry sisältöön
Ihmisiä mielenosoituksessa näyttämässä pahvinpaloilta iskulauseita, joissa kannatetaan ilmastonmuutoksen torjumista.
Kuva: iStock.com / piyaset

Green Dealissa vahva sosiaalinen ulottuvuus

Euroopan komissio julkisti tammikuun puolivälissä esityksensä vihreän kehityksen investointiohjelmasta, jolla pyritään ilmastoneutraaliin talouteen. Green Deal ulottuu lähes kaikille elämän alueille.

Green Dealin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä, tukea puhdasta energiantuotantoa, muuttaa teollisuutta ympäristöystävällisemmäksi, lisätä kiertotaloutta, edistää ympäristöystävällistä ja energiatehokasta rakentamista, suojella luonnon monimuotoisuutta, edistää luontoystävällistä ja terveellistä ruoantuotantoa sekä kehittää kestäviä ja älykkäitä liikkumisen muotoja.

Green Dealin lista on hengästyttävä, toteuttamisen aikajana kymmenen vuotta ja hintalappu biljoona euroa. Green Dealiin sisältyy lukuisia eri ohjelmia ja suunnitelmia, joista suuri osa on realisoitumassa jo vuosina 2020 ja 2021.

Ilmastotyön tulee olla oikeudenmukaista

Green Dealissa on mukana vahva sosiaalinen ulottuvuus.  Ehdotukseen sisältyy oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi ja rahasto, jolla varmistetaan, että kukaan ei jää uudistuksessa jalkoihin. Sen avulla autetaan erityisesti valtioita, joiden talous nojaa tällä hetkellä päästöjä aiheuttavaan teollisuuteen. Oikeudenmukaisen rahoituksen mekanismi ja rahasto koskettavat myös Suomea. Just Transition -rahastosta maksettava tuki edellyttää kuitenkin, että jäsenvaltio tai alue on laatinut oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta painottaa, että oikeudenmukainen siirtymä pitää olla osa sekä Suomen kansallista että alueellisia ja alakohtaisia ilmasto- ja energiastrategioita. Ammattiyhdistysliikkeessä pidetään tärkeänä, että valmisteleviin työryhmiin saadaan mukaan edustajat työmarkkinajärjestöistä ja muista tarpeellisista sidosryhmistä.

Sekä STTK:n puheenjohtaja Antti Palola että Jarkko Eloranta peräänkuuluttavat aikuiskoulutuksen tarjonnan kehittämistä ja työntekijöiden osaamisen päivittämistä työuran aikana.

– On tärkeää, että kaikilla energiaintensiivisen teollisuuden parissa työskentelevillä on mahdollisuus hyötyä rahastosta osaamisensa päivittämiseksi. Lisärahoitusta tarvitaan kaikilla työpaikoilla, jossa tehdään työnkuvia muuttavia ilmaston hillintää rajoittavia toimia. Onkin tärkeää, että rahoituskriteereissä huomioidaan CO2-päästöisimmän teollisuuden lisäksi myös muu ilmastotoimiin investoiva teollisuus, muistuttaa SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka.

– Euroopan komission Green Deal -ohjelma on ilmastotavoitteissaan tarpeellinen ja kunnianhimoinen. On hyvä, että sosiaalinen kestävyys on vihreän kehityksen ohjelmassa läpileikkaavana, ei vain osa sosiaalisen Euroopan kehitystä. Työntekijät odottavat ilmastoneutraaliin talouteen siirtymiseltä oikeudenmukaisuutta. Jäsenmaiden on tarjottava selkeät suunnitelmat siitä, miten hiilineutraalissa maailmassa lisätään työpaikkoja ja varmistetaan työntekijöiden osaaminen, tähdentää STTK:n asiantuntija Leila Kurki

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC:in hallitus kokoontuu torstaina 6.2.2020 laatimaan liittosihteeri Ludovic Voet’in esityksestä kannanottoa Green Dealista ja siihen liittyvästä oikeudenmukaisesta siirtymästä. Kokoukseen osallistuu myös SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Lue lisää Green Dealista

Kaisa Siimes, FinUnions