Siirry sisältöön
Yleissopimus kattaa myös muun kuin varsinaisen työpaikan, esimerkiksi työhön liittyvät tapahtumat ja koulutuksen, työmatkat sekä työhön liittyvän viestinnän eri välineillä. Kuva: iStock.

Häirintä ja väkivalta on kitkettävä työelämästä

Työväkivallan ja häirinnän poistaminen sekä ennaltaehkäisy työelämässä ovat keskeisiä teemoja ay-liikkeelle. ILO:n yleissopimuksen numero 190 tunnustaa jokaiselle oikeuden työelämään ilman häirintää ja väkivaltaa. Toistaiseksi ainoastaan neljä EU-jäsenmaata ovat ratifioineet yleissopimuksen; Kreikka, Irlanti, Italia ja Espanja. Belgiassa ratifiointi on työn alla. Euroopan ammatillinen työjärjestö ETUC vaatii, että kaikki jäsenmaat puuttuvat väkivaltaan työelämässä ja ratifioivat yleissopimuksen kiireesti.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työkonferenssin hyväksymässä yleissopimuksessa ja sitä täydentävässä suosituksessa (206) vuodelta 2019 tunnustetaan jokaiselle oikeus työelämään ilman häirintää ja väkivaltaa – mukaan lukien sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin taikka henkilön haavoittuvaan asemaan perustuvaan häirintään ja väkivaltaan. Sopimuksessa merkittävää on, että se tunnistaa perheväkivallan vaikutuksen naisten työmarkkina-asemaan. Sopimusvaltiot sitoutuvat myös edistämään toimenpiteitä, jotka lieventävät kotiväkivallan vaikutuksia työelämään.

Sopimus on soveltamisalaltaan laaja, sillä se koskee varsinaisten työntekijöiden lisäksi myös muita työtä tekeviä henkilöitä kuten vapaaehtoistyöntekijöitä ja koulutettavia sekä työtä hakevia henkilöitä sekä yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Henkilöitä suojellaan lähtökohtaisesti kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa. Vastuu työntekijöiden suojelusta kuuluu ensisijaisesti työnantajille, mutta myös maiden hallituksille asetetaan velvoitteita työntekijöiden suojelemiseksi. Kyseessä on siis merkittävä askel häirinnän ja väkivallan kitkemiseksi työelämästä.

ETUC järjesti kansainvälisenä naistenpäivänä eurooppalaisen ay-perheen kanssa ”Safe all the way” – katutapahtuman Brysselin päärautatieaseman edessä. ETUC halusi tapahtumalla painottaa, että kaikkien naisten pitäisi olla turvassa väkivallalta ja häirinnältä työmatkallaan, mutta myös työpaikoilla. Kuva: Marie Sandberg-Chibani.

Eurooppalainen ay-liike kannattaa yleissopimuksen ratifiointia

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita ratifioimaan ILO:n yleissopimuksen 190. Sopimus nähdään tehokkaana välineenä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi työelämässä.

Sopimus kuuluu Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan. EU:n neuvosto on lykännyt yleissopimuksen ratifiointia muissa jäsenvaltioissa luomalla tarpeetonta oikeudellista epävarmuutta ratifiointiprosessin ympärillä. ETUC on kehottanut neuvostoa poistamaan kaikki esteet jäsenvaltioiden yleissopimuksen ratifioimiselta. ETUC:n viesti on selkeä: Jäsenvaltioita ei voi estää ratifioimasta ILO:n yleissopimusta.

ETUC:n liittosihteeri Isabelle Schömann on yksi monista sopimuksen puolestapuhujista, ja hänkin painottaa kuinka tärkeää on, että EU:n jäsenmaat ratifioivat yleissopimuksen. Se on keino, jolla varmistetaan, ettei työpaikoilla esiinny väkivaltaa tai häirintää, ja sen sopimuspiiriin kuuluu myös turvalliset työmatkat. Iso osa naisista kokee turvattomuuden tunnetta työmatkoillaan, ja moni on todistanut vierestä ahdistelu- tai häirintätilanteita. Näin ei saa olla.

Katso video, jossa Schönmann kertoo lähemmin tästä (englanniksi).

Nollatoleranssi häirintään työpaikoilla

Työelämän väkivallalla ja häirinnällä on vaikutuksia paitsi yksilöön, myös koko työyhteisöön ja työpaikkaan sekä yhteiskuntaan. Olisi kaikkien, myös työnantajan etu, että häirintää ennaltaehkäistään ja tapahtuneisiin tilanteisiin puututaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Jokaiselle on taattava oikeus työskennellä ilman häirintää ja ahdistelua.

Suomi kuuluu niihin maihin, jotka eivät ole kyseistä yleissopimusta ratifioineet. Muun muassa SAK on peräänkuuluttanut Suomen hallitukselta aktiivisia toimia, jotta Suomessa saataisiin aikaan häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi täsmällisempää sääntelyä. Suomen pitäisi ratifioida yleissopimus 190.

EU-direktiivi, jolla torjutaan naisiin kohdistuva väkivalta

EU:ssa työstetään parasta aikaa tärkeää direktiiviä, jonka parissa mm. ETUC tekee töitä. Kyseessä on naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjuntaa koskeva direktiiviehdotus, johon parlamentti on muodostamassa kantaansa. ETUC näkisi mielellään kunnianhimoisen lakipaketin, jossa lähisuhdeväkivalta tunnustetaan työpaikkakysymykseksi ja ammattiliitoilla on rooli lähisuhdeväkivallasta kärsineiden työntekijöiden tukemisessa työehtosopimusten ja työpaikkaohjeistusten kautta. Lue lisää komission ehdotuksesta täältä.