Siirry sisältöön
Kansainvälistä Kunnon työn päivää juhlitaan 7. lokakuuta. Päivän ideana on muistuttaa, että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen työhön. Kuva: iStock.

Ihmisarvoinen työelämä kuuluu kaikille

Tiesitkö, että Kunnon työn päivän lanseerasi Maailman ay-liikkeen kattojärjestö ITUC Kansainvälisen työjärjestö ILO:n tuella? Päivää vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008. Siitä lähtien ay-liike on kampanjoinut vuosittain 7. lokakuuta viestillä, että jokaiselle kuuluu ihmisarvoinen työelämä ja kohtuullinen palkka, jolla he tulevat toimeen.   

Kunnon työn päivänä juhlitaan kaikkea sitä, mikä työelämässä on jo kunnossa. Samalla tämä on kuitenkin myös muistutus siitä, että korjattavaa riittää yhä – meillä ja muualla. Riittämättömät palkat ja epävarmat työsuhteet ovat arkipäivää sadoille miljoonille työntekijöille. Maailmalla eriarvoisuus näkyy muun muassa pakko- ja lapsityönä.

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n mukaan kunnon työ on työtä, joka takaa oikeudenmukaiset tulot, sosiaaliturvan ja turvalliset työolot työntekijän sukupuolesta riippumatta ympäristössä, jossa ei ole syrjintää vaan jossa vallitsee tasa-arvoa, vapaus ilmaista huolensa ja kunnioitetaan ihmisarvoa. Kunnon työ on ihmisarvoisen elintason turvaamisen lisäksi kestävän kehityksen veturi, joka edistää talouskasvua.

Ay-liike ympäri maailmaa kehottaa Kunnon työn päivänä maiden hallituksia ryhtymään toimiin oikeudenmukaisen palkan, sosiaalisen suojelun, työturvallisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi työpaikalla sekä syrjimättömyyden takaamiseksi.  

Viesti ETUC:lta

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC korostaa mm. tarvetta vahvistaa työehtosopimusneuvotteluja ja valvoa alustojen kautta työskentelevien ihmisten oikeuksia. ETUC myös vaati, että harjoittelijoille on maksettava vähimmäispalkka.

ETUC:n liittosihteeri Tea Jarc painottaa videossaan, että Kunnon työn päivä on myös muistutus ammattiliittojen jatkuvasta tarpeesta puolustaa oikeudenmukaisia työoloja, reiluja ​​palkkoja ja työntekijöiden oikeuksia muuttuvassa globaalissa ympäristössä ja jatkuvien säästöpaineiden alla.

Tea Jarc toimii ETUC:ssa liittosihteerinä.

”Kunnon työ on perusihmisoikeus, ja ay-liikkeellä on keskeinen rooli jatkuvissa pyrkimyksissä luoda maailma, jossa kaikki työntekijät voivat nauttia turvallisen, varman ja oikeudenmukaisen työn eduista”, Jarc sanoo.

Kunnon työhön voi sisältyä esimerkiksi työhyvinvointi, työilmapiiri, työturvallisuus ja hyvät työkaverit. Mitä kunnon työ sinulle tarkoittaa? Jatka keskustelua somessa aihetunnisteella #KunnonTyönPäivä.