Siirry sisältöön

Junckerin tavoitteena vain euroaluetta koskeva sosiaalipilari

Komission puheenjohtaja Jean Claude Juncker ilmoitti yllättäen 23. tammikuuta komission järjestämässä sosiaalipilarin konferenssissa, että pilari koskisi ainakin aluksi vain euroaluetta. Muun muassa Euroopan ay-liikkeen kattojärjestö ETUC on toivonut pilarin kattavan koko unionin.

Euroopan komissio on luvannut esitellä aloitteensa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariksi lähikuukausina.  ETUC, samoin kuin Euroopan parlamentti ja FinUnionsin taustajärjestöt SAK, STTK ja YTN, ovat myös toivoneet pilarin sisältävän uutta EU-tason työelämän lainsäädäntöä.  Pelkästään euroaluetta
koskevaa lainsäädäntöä ei ole mahdollista säätää.

Pilarin rajaaminen euroalueeseen voisi näin ollen merkitä, että se ei sisältäisi lainkaan lakialoitteita. Toki yhtä aikaa euroalueen sosiaalipilarin kanssa olisi mahdollista erikseen valmistella koko EU:ta koskevaa uutta työlainsäädäntöä.

Komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis korosti samassa tilaisuudessa, että euroalueen nykyinen taloushallintojärjestelmä on hyvin toimiva. Sen puitteissa on jo mahdollista edistää tasapainoisesti sekä taloudellisia että sosiaalisia tavoitteita.

Myös Euroopan työnantajien kattojärjestö BusinessEurope toi useassa puheenvuorossa esiin, että nykyinen ns. talouden ohjausjakso on riittävä, eikä uusia järjestelmiä tarvita.

Talouden ohjausjaksolla edistetään yhteisiä tavoitteita kaikissa jäsenmaissa ja sen ns. maakohtaisilla suosituksilla on tähänkin asti ohjattu rakenneuudistuksiin. Suomelta on menneinä vuosina toivottu muun muassa eläkejärjestelmän uudistamista.

Työnantajat katsovat, että sosiaalisen pilarin tulisi ennen kaikkea olla väline työmarkkinoiden rakenneuudistuksien tekemiseksi jäsenmaissa.

Komission lausuntojen perusteella on mahdollista, että sosiaalinen pilari merkitsisi lähinnä vain euromaita koskevaa talouden ohjausjakson terävöittämistä. Muutkin vaihtoehdot ovat toki edelleen mahdollisia.

Aloitteen valmistelu on vielä kesken, ja julkistusajankohtaakin on useaan otteeseen lykätty. Viimeisimpien tietojen mukaan komissio julkistaisi pilarin 26. huhtikuuta.