Siirry sisältöön
Seuraavien kuukausien aikana alustatalous- ja yritysvastuudirektiiveistä käydään trilogineuvotteluja EU:ssa. Kuva: iStock.

Kesäinen tervehdys Brysselistä!

Mennyt puolivuotinen on ollut vähintäänkin vauhdikas, niin kotimaassa kuin täällä Brysselissä. Monet palkansaajille tärkeät lainsäädäntötekstit ovat nytkähdelleet eteenpäin, toiset vauhdikkaammin ja toiset melkoisen verkkaasti. Mutta edistys on aina askel eteenpäin, oli se mihin tahtiin vain.

Heinäkuun alussa Espanja otti neuvostossa puheenjohtajan nuijan ja maa toimii nyt EU:n puheenjohtajana viidennen kerran. Maan motto ”Eurooppa, lähempänä” korostaa inhimillistä, poliittista ja institutionaalista läheisyyttä. Jännitysmomentin tuo kuitenkin Espanjassa heinäkuun lopussa pidettävät parlamenttivaalit, joiden poliittinen vaikutus voi olla hyvinkin merkittävä. Seuraamme jännityksellä, miten Espanja saa neuvostossa edistettyä palkansaajaliikkeelle tärkeitä asioita. Ainakin ne ovat prioriteeteissa listattuna korkealle.

Trilogineuvottelut käydään Espanjan johdolla

Loppukauden tärkeimpään mietintöön, alustataloustyöntekijöiden aseman parantamiseen tähtäävään direktiiviin, löydettiin kompromissi vihdoin viime kuussa. Ensi viikolla parlamentin ja neuvoston väliset trilogineuvottelut pyörähtävät käyntiin, mutta todellinen vääntö alkanee syksyn puolella. Kompromissin löytymisestä ennustetaan tulevan hyvin haasteellista, sillä jopa vuosikymmeniä asioita seuranneet tahot ovat todenneet, etteivät muista neuvoston ja parlamentin kantojen olleen niin kaukana toisistaan.

Muita tärkeitä ns. maaliin tai välietapille saatuja asioita on kevätpuoliskon aikana olleet mm. yritysvastuudirektiivi, josta Euroopan parlamentti sai oman versionsa valmiiksi. Teksti ei valitettavasti ollut ihan vahvimmasta päästä ja odotukset alkaville trilogineuvotteluille eivät ole korkeimmalla. Toivotaan kuitenkin, että lähestyvät eurovaalit ja vastuunoton näytön tarve saisi sekä mepit että jäsenmaat venymään parempaan suoritukseen.

Tasa-arvoisempaan työelämään tähtäävästä palkka-avoimuusdirektiivistä saatiin neuvottelut valmiiksi ja jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa implementoida se omaan lainsäädäntöönsä. Parlamentti lähetti komissiolle vahvan viestin oma-aloitemietinnöllään eurooppalaisista yritysneuvostoista. Komissaari Nicolas Schmit laittoi vauhtia rattaisiin, ja työmarkkinaosapuolet ovat käyneet läpi jo yhden lausuntakierroksen asiasta, toinen on tulossa vielä heinäkuun aikana. Lisäksi neuvottelut työmarkkinaosapuolten kesken EU-tasolla etätyösopimuksesta ovat olleet käynnissä koko kevään ajan. Lisäksi komissio on julkistanut kaksi neuvoston suositusta: vähimmäistoimeentulosta sekä sosiaalidialogista.

Viimeinen rutistus ennen eurovaaleja

Euroopan parlamentti (ja siinä samalla komissio) on startannut viimeisen vuotensa käyntiin tälle vaalikaudelle. Ensi vuoden eurovaalit puhuttavat jo, sillä paljon on pelissä yhtenäisen Euroopan puolesta maailman myllerryksessä. Myönteistä on, että mikäli vaalit pidettäisiin nyt, äänestysprosentti saattaisi nousta. Toivokaamme siis trendin menevän oikeaan suuntaan!

Komissio on omalta taholtaan osoittanut, että se on vielä kaukana aktiivisen otteen menettämisestä. Tämä on hyvä, sillä myös työelämän puolella tarvitaan jatkuvasti parannuksia, että työmarkkinat ovat mahdollisimman turvalliset jokaiselle meistä. Tulevan hallituksen ohjelma Suomessa näyttää siltä, että voimme tulevina vuosina olla entistä turvallisemmilla mielillä, että EU takaa monessa asiassa vähimmäisstandardit työmarkkinoillamme.

Toivotamme jokaiselle lepoa ja rentoa mieltä kesään!