Siirry sisältöön
ETUC on useaan otteeseen kehottanut eurooppalaisia päättäjiä huomioimaan kasvavan energiaköyhyyden, joka on energiakriisin myötä lisääntymässä hälyttävästi EU:ssa. Kuva: iStock.

Kiireellisiä toimia tarvitaan energiahintojen tasapainottamiseksi Euroopassa

ETUC vaatii päättäjiä ryhtymään toimiin Euroopan kasvavien energiahintojen tasapainottamiseksi. Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö peräänkuuluttaa kiireellisiä toimia ennen talven tuloa.

ETUC on selvittänyt, että suurimmassa osassa EU:n jäsenvaltioita matalapalkkainen työntekijä joutuu tällä hetkellä tekemään töitä yli kuukauden, jotta hän voisi maksaa keskimääräisen vuotuisen energialaskunsa.

Noin 9,5 miljoonalla työssäkäyvällä oli vaikeuksia maksaa energialaskuja jo ennen kriisin alkamista, ja nyt kaasun ja sähkön hinta on noussut 38 prosenttia Euroopassa viime vuoteen verrattuna.

Hintojen nousu on vaikuttanut kielteisesti vähimmäispalkkaa ansaitsevien työntekijöiden kukkaroon. ETUCin tekemässä tutkimuksessa (mukana 16 jäsenmaata) työntekijöiden on laitettava syrjään vähintään kuukauden palkkaa vastaava summa, jotta heillä on varaa pitää valot ja lämmitys päällä. Vuonna 2021 näin oli kahdeksassa jäsenvaltiossa.

Tilastotietoja analysoineen ETUI:n mukaan vähimmäispalkkaa saavan henkilön työpäivien määrä on kasvanut joissakin maissa dramaattisesti, jotta energialasku tulisi kuitattua. Tällainen tilanne on esimerkiksi Virossa (+26 päivää), Alankomaissa (+20), Tšekissä (+17) ja Latviassa (+16).
Neljässä maassa – Slovakiassa, Kreikassa, Tšekissä ja Italiassa – myös keskimääräinen vuotuinen energialasku on nyt enemmän kuin keskipalkkaa saavan työntekijän kuukausipalkka.

Kuuden kohdan suunnitelma avuksi

EU:n energianeuvosto on ollut koolla Brysselissä jo pari otteeseen syyskuun aikana.

ETUC on lähestynyt eurooppalaisia päättäjiä ja kehottaa heitä ryhtymään ripeisiin toimiin kestämättömän energian hinnannousun tasapainottamiseksi Euroopassa. ETUC on julkaissut kuuden kohdan suunnitelman.

Suunnitelma, joka on lähetetty komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Charles Michelille ja muille Euroopan johtajille, sisältää mm. seuraavia asioita:

– Palkankorotukset elinkustannusten nousun kattamiseksi, mikä tarkoittaa, eritoten työehtosopimusneuvotteluita tukemalla.

– Minimipalkkojen korotukset niiden riittävyyden varmistamiseksi ja kohdennettuja hätämaksuja matalapalkkaisille työntekijöille, joilla on vaikeuksia hoitaa ergialaskujaan,

– Kustannuskatto asukkaiden energialaskuille ja energiayhtiöille vero voitoista

– Kansalliset ja eurooppalaiset kriisintorjuntatoimenpiteet tulojen ja työpaikkojen suojelemiseksi teollisuudessa, palvelusektorilla ja julkisella sektorilla, mukaan lukien SURE-tyyppiset toimenpiteet työpaikkojen ja tulojen suojelemiseksi.  Sosiaalisten toimenpiteiden rahoittaminen kriisin ylipääsemiseksi.

ETUCin viesti on selkeä: uusia toimenpiteitä tarvitaan ja nopealla aikataululla.
 
ETUCin varapääsihteeri Esther Lynch kommentoi asiaa lehdistötiedotteessa näin:

”Energian hintojen nousu vaikuttaa miljoonien ihmisten toimeentuloon. Samaan aikaan energiayhtiöiden toimitusjohtajat ja osakkeenomistajat nauttivat ennätysvoitoista”, hän sanoo.

”Tämä on täysin moraalitonta, ja poliitikkojen on saatava ote tästä kriisistä ennen talven tuloa.

Lynchin mukaan työkaluja löytyy ja viittaa ETUCin suunnitelmaan. Sen lisäksi hän mainitsee reilut palkankorotukset yhtenä toimenpiteenä.

On tärkeää, että kiihtyvässä elinkustannuskriisissä EU:ssa otetaan viimeiset tarvittavat askeleet vähimmäispalkkoja koskevan direktiivin aikaan saamiseksi. Tämä on olennainen toimenpide, jolla taataan työntekijöille riittävä vähimmäispalkka ja kohtuullinen elintaso.

Lue lisää ETUCin kampanjasivulta.