Siirry sisältöön
Poster: Europe's Beating Cancer Plan. Photo: European Union 2020
Syöpävaarallisille aineille altistumisen rajoittaminen on osa komission syöväntorjuntaohjelmaa. Kuva: Euroopan unioni 2020

Kolme syöpävaarallista ainetta komission uudella rajoituslistalla

Nykyinen komissio jatkaa EU-tason raja-arvojen päivittämistä vähentääkseen työperäisiä syöpiä.

Komissio ilmoitti 22 syyskuuta haluvansa vähentää työpaikoilla tapahtuvaa altistumista bentseenille, akryylinitriilille ja nikkeliyhdisteille. 

Ehdotus on jatkoa vuonna 2017 ja 2019 toteutetuille uudistuksille, joilla luotiin tai tiukennettiin EU-tason rajoituksia yhteensä 26 syöpää aiheuttavalle aineelle.  

Tällä kertaa vuorossa olevista aineista bentseeni on jo mukana karsinogeenidirektiivissä, ja nyt sitä koskevaa raja-arvoa on tarkoitus tiukentaa. Akryylinitriiliä ja nikkeliyhdisteitä koskevat, sitovat EU-tason rajoitukset puolestaan olisivat uusia. 

Komission mukaan näille aineille altistuu EU:ssa yli miljoona työntekijää, ja ehdotettuja raja-arvoja noudattamalla voitaisiin ehkäistä satoja syöpätapauksia ja muita terveysongelmia ja saavuttaa jopa satojen mijoonien eurojen rahallinen terveyshyöty. 

Bentseeni aiheuttaa leukemiaa, akryylinitriili aivosyöpää ja nikkeliyhdisteet puolestaan keuhkosyöpää. Komissio arvioi suurimmat hyödyt saatavan bentseenille ja nikkeliyhdisteille altistumisen rajoittamisesta.  

Komission tiedote ja ehdotus 22. syyskuuta 2020