Siirry sisältöön

Komissio avasi keskustelun: Kuinka EU järjestää rahoituksensa Brexitin jälkeen?

Euroopan unionin on tultava toimeen aiempaa pienemmillä varoilla, kun Iso-Britannia eroaa unionista.

Komissio käynnistikin keskustelun EU:n budjetin tulevaisuudesta 28. kesäkuuta julkaisemalla pohdinta-asiakirjan EU:n rahoituksen järjestämisestä.

Komissio esittelee asiaansa viimekeväisestä EU:n tulevaisuuspaperista tuttujen viiden eri tulevaisuushahmotelman ympärillä.

On mahdollista valita, jatkaako EU nykyiseen tapaan, tekevätkö jäsenmaat yhdessä enemmän vai vähemmän vai eteneekö EU kohti monitahtista Eurooppaa ja kenties merkittäviä uudistuksia.

Vaihtoehdoissaan komissio pohtii, kuinka paljon eri politiikka-aloihin halutaan käyttää varoja ja mistä raha voisi tulla. Vaihtoehtoja on useita, esimerkiksi rahoituksen vähentäminen tietyiltä sektoreilta tai tulojen lisääminen.

Komissio esittelee pohdinta-asiakirjassaan myös EU:n budjetin peruspiirteet ja hahmottelee keskeisten politiikka-alojen, kuten koheesio- ja maatalouspolitiikan, tärkeimpiä trendejä ja kehitystä.