Siirry sisältöön

Komissio ehdottaa lakisääteiseksi perhevapaaksi 4 + 4 kuukautta

Komissio ehdottaa lakisääteiseksi perhevapaaksi mallia, jossa molemmilla vanhemmilla olisi oikeus neljän kuukauden mittaiseen vapaaseen lapsen ollessa alle 12-vuotias.

Kuukaudet olisi korvamerkitty kullekin vanhemmalle, eikä niitä voisi siirtää toiselle. Neljän kuukauden jakson voisi käyttää joustavasti esimerkiksi osa-aikaisesti.

Vanhempainvapaan palkaksi komissio ehdottaa vähintään sairausajan palkkaa vastaavaa määrää.

Tuoreessa toimenpidepaketissaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi komissio ehdottaa lisäksi 5 päivän vuosittaista oikeutta sairaan läheisen hoitamiseen.

Myös 10 päivän mittainen isyysvapaa sisältyy ehdotukseen.

Perhevapaaehdotukset ovat osa komission keskiviikkona 26. huhtikuuta julkaisemaa sosiaalisten oikeuksien pilaria ja sen ainoa lainsäädäntöhanke.

Lisäksi pilari sisältää muita toimenpiteitä, jotka liittyvät muun muassa työaikaan, sosiaaliseen suojeluun ja sosiaaliseen osallistamiseen.

Komission tiedote linkkeineen 26.4.2017

Sosiaalipilarin konkreettiset ehdotukset :
European Pillar of Social Rights in detail