Siirry sisältöön
Euroopan komission tiedotustilaisuus 19. lokakuuta 2020. Kuva: Euroopan unioni 2020
Komission tuoreen työohjelman esitteli maanantaina 19. lokakuuta varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič. Kuva: Euroopan unioni 2020

Komissio haluaa keskittyä ensi vuonna ilmastonmuutoksen torjumiseen ja terveyteen

Työ- ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä lainsäädäntöhankkeita olisi ensi vuonna luvassa alustataloudessa ja yritysvastuussa. Palkansaajien eurooppalaisen järjestön mielestä komissio on vihreän kehityksen ohjelmassaan unohtanut työntekijöiden aseman turvaamisen.

Komission tuoreessa, vuotta 2021 koskevassa työohjelmassa korostuu kaksi tavoitetta: kasvihuonepäästöjen vähentäminen 55 %:lla vuoteen 2030 mennessä ja Euroopan terveysunionin luominen koronapandemian hillitsemiseksi.  

Komission tavoitteena on ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 mennessä, ja tätä tavoitellaan ”55-valmiuspaketilla”. Laajasti eri politiikan aloja kattava paketti olisi odotettavissa keväällä 2021. 

Terveysunionia komissio pyrkii vahvistamaan muun muassa perustamalla uuden eurooppalaisen biolääketieteen tutkimus- ja kehitysviraston. 

Palkansaajien kannalta erityisen tärkeitä työ- ja sosiaalipolitiikan alan aloitteita työohjelmaan sisältyy odotetulla tavalla. 

Eurooppalaisten sosiaalisia oikeuksia koskeva toimeenpano-ohjelma on luvassa alkuvuodesta 2021. Muutama vuosi sitten julkaistu ja hyväksytty sosiaalisten oikeuksien pilari on odottanut varsinaista toimeenpano-ohjelmaa. 

Lapsiköyhyyteen liittyvä suositus lapsitakuusta olisi tulossa niin ikään alkuvuodesta. 

EU:n uusi, monivuotinen työterveys- ja työturvallisuusstrategia on luvassa kevään aikana. 

Alustatalouden työntekijöiden aseman parantamiseksi olisi luvassa lainsäädäntöaloite. Yritysvastuuta koskevan lakiehdotuksen komissio lupaa vuoden 2021 alkupuoliskolla. 

Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ETUC totesi komission suunnitelmista, että vihreän kehityksen ohjelmasta puuttuu sosiaalinen kestävyys eli sellaiset aloitteet, joilla turvataan siirtymässä tuki työntekijöille, tietyille ammattialoille ja alueille. 

Lisäksi ohjelmaan olisi pitänyt ETUC:n mukaan sisältyä uudistuksia liittyen verotukseen, talouden ohjaukseen ja sosiaalietuuksiin ja sosiaaliturvaan liittyvään vähimmäistoimeentuloon. Kiitosta komissio sai ETUC:lta erityisesti sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpano-ohjelmasta ja alustatalouden työntekijöiden huomioimisesta. 

Komission vuoden 2021 työohjelma sisältää kaikkiaan 44 politiikkatavoitetta, joista osa on lainsäädäntöaloitteita. 

Komission aikoinaan lanseeraamien poliittisten suuntaviivojensa mukaisesti aloitteissa painottuvat vihreän siirtymän ja terveysunionin lisäksi digitalisoituminen, inhimillinen talouspolitiikka EU:n aseman vahvistaminen maailmassa sekä eurooppalaisen elämäntavan ja demokratian suojeleminen.