Siirry sisältöön

Komissio haluaa perustaa EU:lle työmarkkinaviraston

Euroopan komissio aikoo ehdottaa EU:n laajuisen työmarkkinaviraston perustamista. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitteli idean vuotuisessa unionin tilaa käsittelevässä linjapuheessaan 12. syyskuuta.

Viraston tarkoituksena olisi varmistaa, että työvoiman liikkuessa EU-alueella toimitaan reilulla tavalla.

Uusi virasto valvoisi liikkuvaan työvoimaan liittyvän EU-säännöstön hyvää ja tehokasta täytäntöönpanoa. Sen tehtävä olisi muun muassa helpottaa maidenvälistä yhteistyötä ja ehkäistä väärinkäytöksiä.
Työmarkkinavirasto oli Junckerin puheen ainoa työelämää koskeva aloite. Komissio aikoo tehdä asiasta ehdotuksen ennen vuoden 2018 loppua.
Suunnitelmissa on myös uusi EU:n laajuinen sosiaaliturvanumero liikkuville työntekijöille.

Puheessaan Juncker vahvisti myös periaatteen, että samasta työstä on maksettava samaa palkkaa.

Tällä hän viittasi meneillään olevaan lähetettyjen työntekijöiden aseman uudistamiseen EU:ssa. Pitkään vireillä olleella hankkeella pyritään parantamaan toiseen EU-maahan lähetettyjen työntekijöiden asemaa.