Siirry sisältöön
Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tiedotustilaisuudessa perjantaina 13. maaliskuuta. Kuva: Euroopan unioni 2020
Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tiedotustilaisuudessa perjantaina 13. maaliskuuta. Kuva: Euroopan unioni 2020

Komissio haluaa torjua koronaviruksen taloudellisia vaikutuksia eri keinoin

Euroopan komissio esitteli perjantaina 13. maaliskuuta toimenpiteensä COVID-19-viruksen taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi. Komissio esittää sekä koordinoituja taloudellisia toimia että erityistä investointialoitetta terveydenhuollon, työmarkkinoiden ja pk-yritysten tukemiseksi.

Komissio pyrkii torjumaan COVID-19-kriisiä muun muassa ehdottamalla EU:n finanssipoliittisen kehyksen täyden jouston käyttöönottoa sekä kannustamalla jäsenvaltioita laajoihin tukitoimenpiteisiin valtiontukisääntöjen puitteissa. 

Komissio myös ilmoitti, että EU:n omassa talousarviossa tarjolla olevia keinoja käytetään pk-yritysten maksuvalmiuden tukemiseksi ja jäsenvaltioiden omia toimenpiteitä täydentäen.  

Keskeinen toimenpide kriisin torjumisessa on investointialoite koronaviruksen taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi. Komissio ehdottaa, että koheesiopolitiikan määrärahoista osoitetaan osa kriisin torjuntaan ja että jäsenvaltioilla ei tänä vuonna olisi velvoitetta palauttaa rakennerahastojen käyttämättä jääneitä ennakkomaksuja. Komissio kiirehtii ehdotuksen hyväksymistä neuvostossa ja Euroopan parlamentissa jo kahden viikon sisällä.  

Investointialoitteella myös helpotettaisiin eurooppalaisen sosiaalirahaston käyttöönottoa. Rahaston tarkoituksena on tukea työntekijöitä ja terveydenhuoltoa. Euroopan globalisaatiorahastoa, jota tavallisestikin hyödynnetään irtisanottujen työntekijöiden tukemiseksi, voitaisiin käyttää myös tässä yhteydessä. 

Komissio ehdottaa myös, että EU:n solidaarisuusrahaston käyttömahdollisuuksia laajennettaisiin koskemaan kansanterveyskriisiä. Tämä mahdollistaisi rahaston käytön kriisistä eniten kärsineissä jäsenvaltioissa. 

Komission tavoitteena on lieventää negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen, ja se ilmoittaa olevansa valmis tukemaan jäsenvaltioita työntekijöiden suojelemisessa työttömyydeltä ja tulonmenetyksiltä. 

Tämä tapahtuisi tukemalla sellaisia lyhytaikaisia työohjelmia ja täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmia, jotka ovat aikaisemmin osoittautuneet tehokkaiksi. 

Komissio aikoo myös nopeuttaa eurooppalaista työttömyysvakuutusjärjestelmää koskevan lakialoitteensa valmistelua. Lakiehdotus on alunperin luvattu vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ETUC, jonka jäseniä myös SAK ja STTK ovat, toivotti komission ehdotukset tervetulleiksi ja totesi, että toimien on ulotuttava koskemaan myös itsensätyöllistäjiä ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä. 

ETUC toteaa, että nyt ehdotettujen ja toivottavasti pikavauhtia hyväksyttävien investointitoimien pitäisi toteutua jäsenmaiden omien investointien lisäksi. 

Komission tiedote ja asiakirjat koronaviruksen taloudellisten vaikutusten torjumiseksi 13.3.2020