Siirry sisältöön

Komissiolta kunnianhimoinen esitys EMUn ongelmien ratkaisemiseksi

Komissio hakee keskiviikkona 31. toukokuuta julkaisemallaan EMUn kehittämispaketilla sekä taloudellista, poliittista että sosiaalista integraatiota.

Kyseessä on konkreettisia ehdotuksia sisältävä paketti, johon on liitetty kiinteästi mukaan myös sosiaalinen ulottuvuus.

FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto toteaa, että on hyvä, että komissio avaa keskustelun eri vaihtoehdoista yhteisen finanssipolitiikan kehittämiseksi.

– Eurokriisi pitkittyi osin siksi, että euroalueella ei muiden rahaliittojen tapaan ole yhteisiä finanssipoliittisia
instrumentteja, joiden avulla vahvistaa kokonaiskysyntää taantumien aikana ja siten torjua työttömyyttä ja vahvistaa kasvua.

FinUnions-järjestöjen SAK:n, STTK:n ja YTN:n puheenjohtajat ovat kiitelleet komission huhtikuussa esittelemää sosiaalisten oikeuksien pakettia. Komissio tarjoaa nyt paketin ydintä, sosiaalisten oikeuksien pilaria, euroalueen sosiaalisen integraation perustaksi.

Komission ehdotusten mukaan sosiaalisen pilarin pitäisi myös ohjata jäsenmaiden rakenneuudistuksia. Pilarin edistämiseen ja työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipoliittisiin uudistuksiin olisi myös mahdollista saada rahoitusta yhteisistä varoista.

Suomen palkansaajien keskusjärjestöt ovat tukeneet euroalueen yhteisen, nk. pahan päivän rahaston perustamista maakohtaisten talousshokkien tasaamiseksi.

Nyt komissio tarjoaa tällaista järjestelmää yhdeksi vaihtoehdoksi finanssipoliittisen tasausrahaston toteuttamiseksi.

Toisena vaihtoehtona komissio ehdottaa euromaiden työttömyysturvarahastojen yhteistä jälleenvakuutusjärjestelmää.

FinUnionsin Kuusiston mukaan tämä voisi vahvistaa Suomenkin työttömyyskassojen rahoitusta taantumien aikana ja estää siten tarvetta nostaa kassojen jäsenmaksuja heikkoina aikoina.

– Komissio ei siis nyt ehdota euroalueen yhteistä työttömyysturvajärjestelmää, jota suomalaiset palkansaajajärjestöt ovat vastustaneet.

Komissio haluaisi myös ottaa käyttöön euromaiden yhteisen velkainstrumentin. Kuusiston mukaan sen ostaminen voisi korvata valtioiden lainojen ostamisen EKP:n rahapolitiikassa.

–Tällöin kansallinen velka tulisi hinnoiteltua nykyistä markkinaehtoisemmin, ja euromailla olisi vahvemmat kannustimet hoitaa talouksiaan kestävämmin.

Keskustelu EMU:n kehittämisestä on käynnistynyt myös jäsenmaiden keskuudessa.

Ranskan uusi hallitus on aloittanut Saksan hallituksen kanssa yhteisen ”kunnianhimoisen EMU-tiekartan” valmistelun.

Ranskan ja Saksan odotetaan ottavan johtajuuden Saksan syyskuisten vaalien jälkeen sekä EU:n että EMU:n integraation syventämiseksi.