Siirry sisältöön

Komissiolta luvassa ohjeistusta työaikasäädöksiin

Euroopan komissio on luvannut julkistaa maaliskuussa ohjeistusta, jolla saataisiin jäsenmaat noudattamaan työaikasäädöksiä nykyistä paremmin. Komissio tapasi työntekijä- ja työnantajajärjestöjä aiheesta 19. tammikuuta järjestämässään kuulemistilaisuudessa.

Työajasta on säädetty EU-tasolla jo vuosikymmenten ajan työaikadirektiivillä. Direktiivi on kuitenkin vuosien mittaan menettänyt merkitystään. Tietyillä aloilla ja osalla jäsenmaista on ollut mahdollisuus olla noudattamatta sitä (ns. opt out). Kasvava joukko työntekijöitä jää myös kokonaan työaikasuojelun ulkopuolelle, koska direktiiviä ei tarvitse lainkaan soveltaa ns. autonomisiin työntekijöihin. Direktiivin uudistamisessa ei ole yrityksistä huolimatta onnistuttu.

Nyt komissio haluaa direktiivin muuttamisen sijasta keskittyä parantamaan jo olemassa olevien sääntöjen noudattamista.

Myöskään Euroopan Ammatillinen yhteistyöjärjestö EAY ja työnantajapuoli eivät torstaina ilmaisseet halua ryhtyä muuttamaan direktiiviä.

Komission lupaama tulkintaohjeistus on tarkoitettu mm. hallitusten ja työmarkkinajärjestöjen käyttöön. Siinä aiotaan huomioida EU-tuomioistuimen työaikadirektiiviä koskevat päätökset, joita on yli 60, ja muilta osin komissio aikoo antaa omia tulkintaohjeitaan. Ohjeistus tulee tulkinnallisen tiedonannon muodossa (Interpretative Communication).

Tulkintaohjeita on odotettavissa ainakin vuosiloma-säädöksistä, jotka ovat olleet aiheena noin puolessa tuomioistuimen tapauksista. Lisäksi ohjeistusta on luvassa mm. opt out -mekanismin käytöstä ja lepoaikasäädöksistä.

Komission mukaan Suomi ja muut Pohjoismaat rikkovat Espanjan jälkeen eniten työaikadirektiivin määräystä, jonka mukaan työpäivien välillä on oltava vähintään 11 tuntia lepoaikaa. Komission tavoitteena on, että työehtosopimusosapuoletkin saisivat ohjeistuksesta hyödyllisen työkalun, jonka avulla päivittää direktiiviä rikkovia työehtosopimusmääräyksiä.