Siirry sisältöön

Komissiolta ohjeita säänneltyjen ammattien avaamiseen palvelumarkkinoille

Euroopan komissio haluaa jäsenmaiden avaavan säänneltyjen ammattien kuten esimerkiksi arkkitehtien, insinöörien ja lakimiesten markkinoita.  Idea on osa komission kuluvalla viikolla esittämää toimenpidepakettia EU:n palvelumarkkinoiden edistämiseksi.

Komissio on eritellyt ammatit, joiden tarjoamilla palveluilla voisi sen mukaan luoda runsaasti talouskasvua ja työpaikkoja. Tällaisia ammatteja ovat muun muassa arkkitehdit, insinöörit, lakimiehet, kirjanpitäjät ja kiinteistönvälittäjät. Komissio tarjoaa nyt ohjeistusta näiden ammattien sääntelyn kansalliseen uudistamiseen.

Komissio ehdottaa myös aiempaa syvällisempää arviointia, ennen kuin jäsenvaltio muuttaa suojattuja ammatteja koskevaa lainsäädäntöään. Tälläkin hetkellä EU-maan on lainsäädäntöä suunnitellessaan selvitettävä, ovatko kansalliset ammatilliset vaatimukset tarpeellisia ja ovatko ne oikein mitoitettuja.

EU:n työvoimasta 22 prosenttia  harjoittaa ammattia, jonka nimike on suojattu tai säännelty. EU ei sääntele näitä ammatteja, eikä se ole poistamassa sääntelyä, vaan sääntely kuuluu kansalliseen toimivaltaan.

Lisäksi komissio ehdottaa aiempaa tehokkaampaa ja avoimempaa mekanismia jäsenmaiden palvelulainsäädännön ilmoitusmenettelyyn. Tällä hetkellä jäsenmaan on ilmoitettava komissiolle, millaista palvelulainsäädäntöä se suunnittelee, jotta mahdolliset ongelmat voidaan tunnistaa jo alkuvaiheessa.