Siirry sisältöön
Sukupuolten välistä palkkaeroa kuvaavat sininen ja punainen tilastokäyrä. Miniatyyriset mies ja nainen istumassa kolikkopinojen päällä.
Kuva: iStock.com / hyejin kang

Komission ehdotusta palkka-avoimuudesta odotetaan yhä

Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ETUC peräänkuuluttaa komissiolta lupauksien pitämistä.

Nykyinen komissio on ollut aikeissa ryhtyä toimiin palkka-avoimuuden edistämiseksi Euroopassa ja suunnitellut ehdottavansa aiheesta sitovaa lainsäädäntöä vuoden 2020 aikana. Aloite on kuitenkin lykkääntynyt alkuperäisestä aikataulusta huomattavasti.

Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ETUC on vaatinut komissiota toteuttamaan lupauksensa ja kampanjoinut voimakkaasti palkka-avoimuutta edistävän EU-direktiivin puolesta.

Palkka-avoimuus kytkeytyy vahvasti sukupuolten väliseen tasa-arvoon, sillä palkkojen avoimuudella voidaan pyrkiä poistamaan naisten ja miesten väliset, perusteettomat palkkaerot.

EU:n tasa-arvoisten palkkojen päivä, Equal Pay Day, osui tänä vuonna 10. päivälle marraskuuta. Tuosta päivästä lähtien vuoden loppuun saakka naisten voidaan ajatella työskentelevän palkatta, kun huomioidaan, minkä verran vähemmän naiset EU:ssa ansaitsevat samasta työstä miehiin verrattuna.

Palkka-avoimuutta ajavan kampanjansa yhteydessä ETUC on muun muassa laatinut oman ehdotuksensa palkka-avoimuusdirektiiviksi ja julkaissut tilastotietoa siitä, kuinka monta vuotta sukupuolten välisen, perusteettoman palkkaeron kuroutuminen kiinni kestäisi nykyvauhdilla.

Suomessa tilanne olisi tasa-arvoinen vuonna 2046. Keskimäärin EU:ssa naiset joutuisivat odottamaan tasa-arvoisia palkkoja vuoteen 2104 saakka.

FinUnionsin näkemys on, että EU-tason lainsäädäntötoimet olisivat tehokas keino edistää samapalkkaisuutta. Sukupuolten välinen perusteeton palkkaero ei ole kaventunut vuosien kuluessa riittävästi, joten ongelmaan tarttumiseksi tarvitaan nkyistä tehokkaampia keinoja.

Jos työpaikoilla ei ole riittäviä tietoja palkoista, ei myöskään ole mahdollista havaita perusteettomia palkkaeroja ja vaatia niiden korjaamista.