Siirry sisältöön
SURE-rahoitusjärjestelmän esittely
Kuva: Euroopan komissio 2020

Komission lääke COVID-19-työttömyyskriisiin: jäsenmaille edullista lainaa SURE-järjestelyllä työpaikkojen turvaamiseksi

Euroopan komissio ehdottaa jäsenmaiden käyttöön tilapäistä lainajärjestelyä irtisanomisten vähentämiseksi. SURE-järjestelyn kautta jäsenmaiden olisi mahdollista saada lainaa edullisin ehdoin ja näin tukea yrityksiä, jotta ne pystyisivät jatkamaan palkanmaksua työntekijöilleen.

Komission 2. huhtikuuta ehdottamalla SURE-järjestelyllä (Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency) jäsenmaat voisivat saada lisätukea työajan lyhentämisjärjestelyjen ja muiden vastaavien toimenpiteiden rahoittamiseksi. 

Järjestelyssä olisi käytössä100 miljardia euroa. 

Työajan lyhentämisjärjestelyt toimivat julkisen rahoituksen avulla esimerkiksi silloin, kun työntekijöiden työtunteja vähennetään tilapäisesti tiettyjen olosuhteiden vuoksi, ja tekemättömistä työtunneista maksetaan työntekijälle julkista tulotukea.  

Komission mukaan kaikissa EU-jäsenmaissa on olemassa jonkinlaisia kansallisia työajan lyhentämisjärjestelyjä. 

SURE-järjestelyn idea on, että lainalla autetaan jäsenmaata selviytymään sellaisesta julkisten menojen äkillisestä kasvusta, joka johtuu työllisyyden turvaamiseen tähtäävistä toimista. 

Tällaisina toimina voitaisiin pitää sekä työntekijöitä että itsensätyöllistäjiä koskevia toimenpiteitä. 

Lainaa halutessaan jäsenmaa tekisi rahoituspyynnön komissiolle, joka arvioi pyynnön ja lainaehdot. Euroopan unionin neuvoston eli jäsenmaiden tulisi hyväksyä rahoituksen myöntäminen komission ehdotuksesta. 

Lainojen rahoittamiseksi komissio aikoo itse lainata rahaa rahoitusmarkkinoilta. Tämä edellyttää, että jäsenmaat antavat lainoille takauksen. 

SURE-järjestely on uusi, tilapäinen väline ja suunnattu yksinomaan COVID-19-kriisin seurausten hillitsemiseen.

Aiemmin komissio on meneillään olevan talouskriisin vuoksi ilmoittanut haluavansa aikaistaa eurooppalaista työttömyysetuuksien jälleenvakuutusjärjestelmää koskevan ehdotuksensa julkaisemista. Komission mukaan SURE-lainoituksen perustaminen ei sulje pois työttömyysetuuksien jälleenvakuutusjärjestelmän luomista. 

SURE-tietosivu

Komission SURE:a koskeva ehdotus, asiakirja COM (2020) 139 final