Siirry sisältöön
Commissioner Schmit. Photo: European Union 2020
yöllisyyskomissaari Nicolas Schmit tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 20. toukokuuta 2020. Kuva: Euroopan unioni 2020

Komission mielestä Suomen pitää panostaa vihreään ja digitaaliseen siirtymään

Komissio esitti vuosittaiset ehdotuksensa talouspoliittisiksi suosituksiksi jäsenmaille tällä kertaa koronapandemian oloissa. Komissio painotti kiireisimpiä pandemian aiheuttamia haasteita ja kestävän kasvun käynnistämistä uudelleen.

Vuosittaisten talouspoliittisten suositusten tarkoituksena on antaa jäsenmaille ohjeita siihen, kuinka niiden taloudet pysyvät kunnossa. 
 
Tällä kertaa komission ehdotuksissa tärkeintä on koronapandemian kielteisten taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten lieventäminen ja pidemmällä aikavälillä kestävän kasvun luominen. 

Erityisesti komissio painottaa terveydenhuoltoa. Monet ehdotukset koskevat, aiemmista vuosista poiketen, esimerkiksi investointeja kansanterveyteen ja työpaikkojen säilyttämiseen palkanmaksua tukemalla.

Julkista taloutta koskevissa ehdotuksissaan komissio ei käsittele niinkään vaatimuksia, joita julkiseen talouteen tavallisesti sovelletaan. Tämä johtuu siitä, että vakaus- ja kasvusopimuksen yleinen poikkeusmääräys on koronapandemian vuoksi EU:ssa aktivoitu.  

Sen sijaan komissio esittää, että jäsenmaat toteuttaisivat kaikki tarvittavat toimenpiteet pandemian torjumiseksi, talouden ylläpitämiseksi ja pandemian jälkeisen elpymisen tukemiseksi. Myös Suomen tulisi tehdä näin.

Suomea myös kehotetaan tukemaan työllisyyttä ja panostamaan aktiivisiin työvoimapoliittisiin toimiin sekä huolehtimaan yritysten, erityisesti pk-yritysten tukemisesta. 

Lisäksi komissio haluaa Suomen panostavan vihreään siirtymään ja digitaaliseen siirtymään liittyviin investointeihin. 

Komissio kehottaa kaikkia jäsenmaita noudattamaan tiukkaa taloudenpitoa sitten kun siihen on jälleen mahdollisuus. 

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC oli tyytyväinen maakohtaisten suositusten aiemmasta poikkeavaan yleislinjaan ja kiitteli kehotuksia tukea taloudellista ja sosiaalista elpymistä julkisilla investoinneilla. 

ETUC:n mukaan erityisen positiivista oli myös, että Unkarin, Puolan ja Romanian kohdalla komissio ehdottaa suositettavan työmarkkinajärjestöjen ottamista mukaan päätöksentekoon. 

Vuosittain toukokuussa julkaistavat maakohtaiset suositukset ovat osa eurooppalaisten talouspoliittista koordinaatiota, ja ne painottuvat usein rakenneuudistuksiin ja kilpailukyvyn parantamiseen. Suomea on aiemmin muun muassa kehotettu saattamaan sote-uudistuksen valmiiksi, kiinnittämään huomiota kotitalouksien velkaantumiseen ja hillitsemään menojen kasvua. 

Euroopan unionin neuvoston eli jäsenmaiden on vielä hyväksyttävä komission nyt esittämät näkemykset jäsenmaiden toimiksi. 

Ehdotukset Suomea koskeviksi suosituksiksi 20.5.2020 komission sivuilla

Eurooppalainen ohjausjakso: maakohtaiset suositukset komission sivuilla