Siirry sisältöön
Erilaisia piirrettyjä työntekijäfiguureja
Kuva: iStock.com / luplupme

Komission mukaan kilpailulait eivät saisi estää itsensätyöllistäjiä neuvottelemasta työehdoistaan

EU:n kilpailulainsäädännön tulkinta estää itsensätyöllistäjien mahdollisuudet sopia työehdoistaan kollektiivisesti. Euroopan komissio aikoo kartoittaa ongelmaa digitaalisia palveluja koskevan uudistuksen yhteydessä.

Komissio on ilmoittanut haluavansa, että jatkossa EU:n kilpailulainsäädäntö ei estä itsensätyöllistäjiä tarvittaessa neuvottelemasta työehdoistaan kollektiivisesti.

Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaavan komissaarin Margrethe Vestagerin mukaan työehdoista pitäisi voida neuvotella ilman pelkoa EU:n kilpailusäännöstön rikkomisesta. 

Vestager on todennut niin ikään ongelmaksi sen, että työntekijän ja yrittäjyyden välinen ero on nykyajan työmarkkinoilla hämärtynyt, ja moni voi joutua vastentahtoisesti hyväksymään sopimuksen itsensätyöllistäjänä. 

Alustatalouden kasvu lisää muutospaineita

Itsensätyöllistämisen lisääntyminen on yksi työelämän muutoksista, ja asia liittyy läheisesti myös alustatalouteen. 

Uudenlaisten digialustojen nousun myötä itsensätyöllistäjien joukko on entisestään kasvanut ja moninaistunut. Rajanveto työntekijöiden ja itsensätyöllistäjien välilä voi olla vaikeaa, ja esiintyy vastentahtoista yrittäjyyttä. 

Alustataloudessa työskentelevien aseman parantaminen on yksi nykyisen komission tavoitteista.  

Komission mukaan on kuitenkin haasteellista määritellä, keillä itsensätyöllistäjillä on tarve neuvotella työehdoistaan kollektiivisesti, koska joukko on vaihteleva. 

Kilpailulainsäädännön tulkinnassa yrittäjän asemassa olevia itsensätyöllistäjiä pidetään elinkeinonharjoittajina, jolloin työn ehtojen määrittäminen työehtosopimuksella olisi kilpailua rajoittavaa toimintaa ja siten kilpailulain vastaista. EU:n kilpailulainsäädäntö on sisällytetty Suomen kilpailulakiin. 

ETUC vaatii nopeampia ratkaisuja

Komissio etenee asiassa tällä hetkellä keräämällä tietoa itsensätyöllistäjien ja alustataloudessa työskentelevien asemasta digitaalisten palvelujen uudistushankkeen yhteydessä. 

Kaikille avoin, digitaalisia palveluja koskeva julkinen kuuleminen on käynnissä 8. syyskuuta 2020 saakka.  

Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ETUC pitää komission toimintaa liian verkkaisena, vaikka sen mielestä on hyvä, että komission on tunnistanut ongelman. 

ETUC:n mukaan asian liittäminen digitaalisten palvelujen sääntöuudistukseen on liian hidas tie itsensätyöllistäjien neuvotteluaseman parantamiseksi, ja komission tulisi sen sijaan tarttua nopeampiin ratkaisuihin.