Siirry sisältöön
Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen 16. syyskuuta 2020. Kuva: Euroopan unioni 2020
Ursula von der Leyen piti ensimmäisen State of the Union -puheensa edeltäjiensä tavoin Euroopan parlamentin täysistunnossa. Kuva: Euroopan unioni 2020

Komission puheenjohtaja pohjusti vähimmäispalkka-aloitetta linjapuheessaan

Ursula von der Leyen vakuutti jälleen, että kansallisia neuvottelujärjestelmiä kunnioitetaan eurooppalaista vähimmäispalkkaa suunniteltaessa.

Kyseessä oli von der Leyenin 16. syyskuuta 2020 pitämän linjapuheen tärkein työ- ja sosiaalipolitiikan hanke.  

Von der Leyen painotti työn arvokkuutta ja totesi, että epäterveen palkkakilpailun EU:n sisämarkkinoilla on loputtava. Hänen mukaansa palkkojen polkumyynti vääristää markkinoita ja siitä kärsivät ne yritykset, jotka maksavat työntekijöilleen kunnollisia palkkoja. 

Komissio haluaa, että luodaan kehys, jolla jäsenmaat voivat taata vähimmäispalkan kaikille työntekijöille joko neuvottelujärjestelmän avulla tai lakisääteisellä vähimmäispalkalla. Aloite on luvattu julkaistavan 28. lokakuuta.

Syksyn mittaan komissio on vakuuttanut, että EU-tason vähimmäispalkkahankkeella ei ole tarkoitus kajota jäsenmaiden kansallisiin neuvottelujärjestelmiin. 

Myös linjapuheessaan von der Leyen tuki työmarkkinaosapuolten neuvotteluoikeutta ja ilmoitti olevansa työehtoneuvottelumallin vankka kannattaja.

Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö ETUC totesi puheen jälkeen, että se olisi halunnut kuulla konkreettisista toimenpiteistä työehtosopimusten ulkopuolella olevien työntekijöiden aseman parantamiseksi. 

ETUC odottaa komissiolta vähimmäispalkassa nimenomaan direktiiviehdotusta, joka näin ollen olisi jäsenmaita sitova. 

ETUC kuitenkin edellyttää, että ehdotuksella ei vahingoiteta jäsenmaiden neuvottelujärjestelmiä tai vaikuteta niiden työmarkkinaosapuolten itsenäisyyteen.