Siirry sisältöön
Vuonna 2024 komissio keskittyy haasteisiin, jotka liittyvät työvoimapulaan ja osaamisvajeeseen, sosiaaliseen vuoropuheluun ja liiketoiminnan helpottamiseen. Ohjelma on viimeinen tällä vaalikaudella. Kuva: Euroopan komissio.

Komission työohjelma v. 2024 herätti kiivasta keskustelua Euroopan parlamentissa

Euroopan komissio julkaisi tällä viikolla työohjelmansa, jossa se esitti tämän kauden viimeiset keskeiset lainsäädäntöehdotukset. Euroopan parlamentti keskusteli täysistunnossaan ohjelman sisällöstä hyvin kiivaissa tunnelmissa. Komission ohjelma ensi vuodelle jää Sosiaalisen Euroopan osalta ohueksi.

Komissaari Maroš Šefčovič kertoi avauspuheenvuorossaan parlamentille, että komissio on täyttänyt yli 90 prosenttia puheenjohtaja Ursula von der Leyenin vuoden 2019 poliittisissa suuntaviivoissa antamista sitoumuksista.

Komissaari painotti, että ensi vuonna tarvitaan lisää parlamentin ja neuvoston kohdennettuja toimia, jotta jäljellä olevista ehdotuksista päästäisiin yhteisymmärrykseen ja varmistettaisiin näin, että unionin kansalaiset ja yritykset saavat EU:n politiikkatoimista suurimman mahdollisen hyödyn.

Šefčovič myös muistutti siitä, että eletään hyvin mullistavia aikoja ja tämä kausi on ollut erityisen haasteellinen. Tämä heijastuu myös komission ohjelmaan, josta löytyvät esimerkiksi Ukrainan tukitoimet Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa.

Vuoden 2024 työohjelman yhteydessä komissio on esittänyt 26 uutta ehdotusta hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi. Ohjelmassa muistutetaan myös 154 ensisijaisesta lainsäädäntöehdotuksesta, jotka komissio on jo esittänyt ja joista parlamentin ja neuvoston on sovittava lailla ennen parlamentin taukoa ensi keväänä ja nykyisen toimikauden päättymistä.

Komissaari piinapenkillä

Keskustelut komissaarin ja meppien välillä olivat ajoittain hyvinkin kiivaat ja monet mepit näyttivät avoimesti pettymyksensä komission ohjelmaan ja toimintaan. Maroš Šefčovičlla oli välillä kova työ vakuuttaa meppejä siitä, että komissio tekee parhaansa.

”Olemme osoittaneet, että voimme saavuttaa yhdessä toimimalla varsin paljon, mutta paljon tehtävää on vielä. Aloitettuja toimintoja on jatkettava, jos haluamme rakentaa hyvää Eurooppaa tulevaisuutta ajatellen”, hän sanoi puheessaan.

Ohjelmassa keskitytään voimakkaasti kansalaisia ja yrityksiä koskevien sääntöjen yksinkertaistamiseen kaikkialla Euroopan unionissa. Tekoälyn käsittelyä lainsäädännössä jatketaan edelleen.

”Yritysten on oltava kilpailukykyisiä, erityisesti pk-yrityksistä puhuttaessa. Yksi tavoite on vähentää yritysten raportointivaatimuksiin liittyviä rasitteita 25 prosentilla EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamista koskevan strategian mukaisesti”, komissaari mainitsi.

EPP:n ja Renew:n puolueryhmät tarttuivat pk-yritysten tilanteeseen ja vaativat vahvempaa otetta.

”EPP:lle kauppapolitiikka ja pk-yritysten asiat ovat ydinasioita. Odotamme, että Mario Draghi saa päätökseen raporttinsa ennen kesäkuuta 2024 edesauttamaan EU:n kilpailutilannetta. Toivottavasti EU:lle nimitetään nopeasti pk-yritysten lähettiläs. Hän tulee tarvitsemaan henkilöstöä, kompetenssia ja valtuuksia, jotta hän voi suojella pk-yritysten politiikkaa”, Siegfried Mureşan (EPP, Romania) kommentoi vuorollaan.

Morten Løkkegaard (Renew, Tanska) muistutti Ursula von der Leyenin puheesta. ”EU:n pitää tehdä aidosti töitä pk-yritysten puolesta. Vaikka olemme puhuneet siitä, että heitä pitää auttaa, lisätään uusia sääntöjä jatkuvasti. Yritysten on vaikea kilpailla muun maailman kanssa. Joten viesti olisi otettava nyt kirjaimellisesti. Uusi lainsäädäntö täytyy toteuttaa pk-yrityksiä ajatellen ja nopeasti. Yritysten kilpailukyky on saatava raiteilleen, Løkkegaard painotti.

Vihreä kehitys hidastumassa?

Komissaari Maroš Šefčovičin mukaan komissio jatkaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista ja haluaa varmistaa, että vihreä siirtymä on oikeudenmukainen, älykäs ja osallistava.

”Kansalaiset ja työmarkkinaosapuolet on saatava mukaan vihreään vuoropuheluun. Tämä edellyttää vuoropuhelua kansalaisten ja teollisuuden kanssa sekä valmistelutyötä haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten sekä yritysten tukemiseksi siirtymässä. Tämä olisi toteutettava myös sosiaalisen ilmastorahaston avulla”, kommentoi komissaari.

Tästä huolimatta kuului kovaa kritiikkiä vihreiden poliittiselta ryhmältä:  

”Ensi vuoden työohjelmassa komissio luopuu edistämästä asioita sekä ympäristöalalla että sosiaalisella alalla. Komissio luopuu REACH-asetuksen tarkastamisesta, se hylkää kestävän kehityksen eurooppalaisten pyynnöistä huolimatta. Nyt olisi erityisen tärkeää valmistautua tulevaisuuden haasteisiin vihreää siirtymää varten”, huomauttaa David Cormand (The Greens, Ranska).

Täysistunnossa kuului myös muita huolestuneita ääniä REACH-lainsäädännön tilasta. REACH-asetuksen (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupa ja rajoittaminen) vahvistaminen on osa EU:n vuoden 2019 eurooppalaista vihreää sopimusta, joka sisältää sitoutumisen saastuttamattomaan ja myrkyttömään ympäristöön. Tämä alun perin vuodelle 2022 suunniteltu asetuksen tarkistus on viivästynyt, ja eurooppalainen ay-liike on esittänyt huolensa tästä. Tämä selviää ETUC:n liittosihteeri Giulio Romanin kirjoituksesta Social Europe -blogissa.

Komissaari Maroš Šefčovičin mukaan EU:n nykyinen asetus on kattavin koko maailmassa ja hän vastasi kritiikkiin, että kyseessä on hyvin mutkikas asia.  

”Ottaen huomioon kuinka teknistä REACH-lainsäädäntö, työ jatkuu ensi kaudella”, komissaari vastasi epämääräisesti.

Sosiaalidialogin huippukokous häämöttää. Työmarkkinaosapuolet kokoontuvat Val Duchessessa tammikuun lopussa keskustelemaan yhteisistä haasteista. Kuva: iStock.

Sosiaalidialogia ja EWC:tä luvassa

”Belgian puheenjohtajakaudella komissio järjestää ensi vuoden alussa sosiaalisten kysymysten huippukokouksen, jossa se pyrkii tarkastelemaan työmarkkinoiden haasteita näiden kanssa yhdessä. Tämän lisäksi tulemme esittämään ehdotuksen liittyen eurooppalaisiin yritysneuvostoihin.”, komissaari Šefčovič kuulutti.

Kaikki ay-liikkeelle tärkeimmät uudet aloitteet löytyvät ohjelman liitteessä ”Inhimillinen talous” (An Economy that Works for People) otsikon alta. Näistä mainittakoon sosiaalidialogin edistäminen eli Val Duchessen huippukokouksen seuranta, vihreä ja digitaalinen siirtymä sekä avoin strateginen autonomia, eli toimia siihen, miten teollisuuden alat voivat menestyä Euroopassa paremmin. Myös aloite eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevista säännöistä (EWC) on odotettavissa komissiolta.

Muuten ohjelma jää Sosiaalisen Euroopan osalta ohueksi. Tämä totesivat myös S&D:n ja vasemmiston mepit puheenvuoroissaan.

”Euroopan pitää siirtyä kohti pysyviä rakenteita, jotta voimme tehokkaasti hallinnoida tulevia kriisejä. Paljon on saavutettu sosiaalipolitiikassa erityisesti Porton huippukokouksessa, mutta silti on paljon työtä jäljellä. Meiltä puuttuu ehdotuksia koskien kattava eurooppalainen köyhyyden vastainen strategia sekä lainsäädäntö eurooppalaisesta vähimmäistoimeentulosta. Lisäksi olisi kiireesti keskityttävä säätelyyn tekoälyn käytöstä työpaikoilla. Samoin meiltä uupuu sääntöjä oikeudenmukaisista työharjoitteluista”, kommentoi Alex Agius Saliba (S&D,Malta).

Manon Aubry (The Left, Ranska) huomautti, että työohjelmassa ei puhuta sanallakaan köyhyydestä tai kodittomuudesta.

”Ohjelmasta puuttuu yksi selkeä prioriteetti. Puhun köyhyydestä ja köyhyyden vastaisista toimista, nyt kun hintojen räjähdysmäinen nousu pitäisi olla priorisointi EU:ssa. Kilpailukykyä ei voi syödä. Mitä aiotte tehdä kolmasosalle eurooppalaisista, jotka eivät saa tarpeeksi ruokaa nälkäänsä eivätkä pysty maksamaan laskujaan inflaatiotilanteessa. Kilpailukyky ei tuo kattoa pään päälle. Toimimattomuutenne on syyllistävä. Ohjelmassa ei ole mitään, jolla rajoitetaan myöskään yritysten suurvoittoja”, esitti Aubry.

EU:n maahanmuuttopolitiikka ja laajentuminen puhuttavat myös

”Maahanmuuttokysymyksissä EU:n on vastavuoroisesti saatava aikaan uusia kumppanuuksia Afrikan maiden kanssa, jotta voidaan tehokkaammin puuttua ihmiskauppaan. EU:n on tehtävä yhteistyötä eri maiden kanssa, esimerkiksi Egyptin kanssa. Nyt riskinä on, että tältä alueelta Lähi-idästä lähtee liikkeelle suuria uusia muuttovirtoja”, Malik Azmani (Renew, Hollanti) kommentoi asiaa. 

Komissaarin mukaan EU:n maahanmuuttoturvapaikkapaketti saatetaan valmiiksi. Hän painotti yhteistyön merkitystä.

”Tulemme tekemään Belgian puheenjohtajakauden aikana tiivistä työtä tämän osalta”, komissaari kommentoi.

Osa komission työstä omistetaan myös EU:n laajentumiselle. Sen lisäksi, että komissio tehostaa työtään eri ehdokasmaiden kanssa, se esittää vuonna 2024 tiedonannon laajentumista edeltävistä uudistuksista ja poliittisen katsauksen selvittääkseen, miten laajentuminen vaikuttaisi EU:n eri politiikkoihin ja toimielimiin.

Komissaari vakuutti lopuksi, että myös sellaisia seikkoja, joita hän ei avauspuheessaan mainittu, etenevät kyllä ohjelman mukaan.

Lue työohjelma englanniksi täältä. Kooste löytyy täältä.