Siirry sisältöön
Rekka-auto Rovaniemellä talvella.
Rekka-auto Rovaniemen maisemissa. Kuva: iStock.com / RomanBabakin

Kuorma-auton kuljettajien työoloja koskevan lakipaketin hyväksyntä etenee

Euroopan parlamentin liikennevaliokunta hyväksyi neuvottelutuloksen EU:n maantieliikennettä koskevasta uudistuksesta 8. kesäkuuta. Täysistunnon on hyväksyttävä lait vielä ennen kuin ne voivat tulla voimaan.

Liikkuvuuspaketiksi kutsuttu kokonaisuus sisältää joukon sääntöjä, joilla parannetaan kuljettajien työoloja, otetaan käyttöön kansainvälisiä kuljetuksia hoitavien kuljettajien lähettämistä koskevat erityissäännöt ja päivitetään tavaraliikenteen markkinoillepääsyä koskevia säännöksiä. Myös valvonta tehostuu. 

Uudistus sisältää muutoksia muun muassa kuljettajien työaikataulujen järjestämiseen. Uusien sääntöjen myötä kansainvälisessä tavaraliikenteessä toimivilla kuljettajilla on oikeus palata kotiin kolmen tai neljän viikon välein riippuen heidän työaikatauluistaan. 

Säännöllinen viikoittainen lepoaika puolestaan tulisi voida viettää muualla kuin ajoneuvossa. Jos kuljettaja viettää lepoajan poissa kotoa, työnantajan on maksettava lepoajan majoitus.

Kabotaasin eli tilanteen, jossa liikenteenharjoittaja tarjoaa kuljetuspalveluja jonkin toisen jäsenmaan sisällä, rajoitukset pysyvät samana (3 kabotaasimatkaa 7 päivän sisällä). 

Järjestelmällinen kabotaasi pyritään estämään ottamalla käyttöön neljän päivän karenssiaika ennen kuin uusia kabotaasimatkoja voi tehdä samalla ajoneuvolla samassa maassa. 

Niin sanottuja postilaatikkoyrityksiä torjutaan vahvistamalla liikenteenharjoittajan kotimaan ja toiminnan välistä yhteyttä: kansainvälisiä kuljetuksia tekevien kuorma-autojen olisi palattava yrityksen toimipisteeseen vähintään kerran 8 viikossa. 

Lisäksi paketti sisältää uudistuksia muun muassa kuljettajien toiseen maahan lähettämistä koskeviin sääntöihin ja velvoitteiden noudattamisen valvontaan. 

Uusilla säännöillä on tarkoitus taata sekä kuljettajille paremmat työolot että varmistaa, että liikenteenharjoittajilla on vapaus tarjota palvelujaan EU-maiden rajojen yli. Tavoitteena on myös tuoda alalle selkeyttä, parantaa liikenneturvallisuutta ja estää se, että sääntöjä sovelletaan eri tavoin eri jäsenmaissa.  

Euroopan parlamentti ja jäsenmaiden edustama neuvosto pääsivät paketista alustavaan sopuun kolmikantaneuvotteluissa Suomen puheenjohtajuuskaudella joulukuussa 2019. Tämän jälkeen molempien lainsäätäjien on täytynyt vielä hyväksyä sopimus. 

Kolmiosaisen paketin ajoaikoja, lepoaikoja ja ajopiirtureita koskevan lain esittelijänä parlamentissa oli EPP:n meppi Henna Virkkunen.

Seuraavaksi parlamentti äänestää paketin hyväksymisestä heinäkuun täysistunnossaan, minkä jälkeen lait voivat tulla voimaan. 

EP:n liikennevaliokunnan tiedote ja hyväksytyt tekstit 8. kesäkuuta 2020