Siirry sisältöön

Kyproksen ammattiliitot ryhtyvät kitkemään seksuaalista häirintää

Yksi saarivaltion työelämän vaikeimmista kysymyksistä on tasa-arvo ja seksuaalinen häirintä. Seksuaalinen häirintä on yleistä, ja siihen on suhtauduttu niin vähättelevästi, että aiheesta ei edes tehdä valituksia.

Kyproksen ammattiyhdistysliikkeiden kolme keskusjärjestöä yrittävät tosissaan kitkeä seksuaalista häirintää Kyproksen työelämästä. Kyproksen työntekijöiden liitto (Cyprus Worker Confederation, SEK), Kyproksen työntekijöiden keskusjärjestö (Pancyprian Federation of Labour, PEO) ja työnantajakeskusjärjestö (Cyprus Employers and Industrialists Federation, OEB) ovat löytäneet yhteisen sävelen.

Keskusjärjestöjen tavoite on kehittää Kyproksen työelämään uusi kulttuuri, joka perustuu työntekijöiden kunnioitukseen seksismin ja seksuaalisen häirinnän sijaan. Keskusjärjestöt työstävät listaa sopimattomasta käytöksestä, ja lista on tarkoitus sisällyttää työsopimuksiin.

Lista on pitkä ja yksityiskohtainen. Se kieltää esimerkiksi sopimattoman koskettelun ja erinäiset vihjaukset, joita voi pitää häirintänä. Kehitteillä olevat säännöt kieltävät erikseen ja erityisesti seksin vaatimisen palkkauksen, erottamisen ja ylennyksen yhteydessä.

Seksuaalinen häirintä työpaikoilla on yksi Kyproksen työelämää riivaavista ongelmista. Esimerkiksi vuonna 2018 Kyproksen työtuomioistuimessa nostettiin yli 1 800 kannetta, Näistä 13, eli 0,7 prosenttia, merkittiin käsiteltäväksi sukupuolten tasa-arvon kysymyksinä, joka sisältää seksuaalisen häirinnän. Muut kanteet käsittelivät palkanmaksua ja hallinnollisia kysymyksiä.

Asenteiden muuttamisessa paljon työtä

Seksuaalinen häirintä on Kyproksella niin yleistä, että sitä pidetään normaalina ja ilmoituksiin suhtaudutaan vähättelevästi. Useimmiten häirinnästä ei tehdä ilmoitusta, ja vain harvat ilmoitukset etenevät tuomioistuimeen asti.

Esimerkiksi pääkaupungin Nikosian sairaalassa työskennellyt hoitaja oli kokenut
seksuaalista häirintää. Hän oli valittanut asiasta sairaalan vastaavalle hoitajalle, joka oli ehdottanut, että valituksen tehnyt hoitaja siirtyy toiselle osastolle, jotta häirintäsyytökset voidaan kuopata.

Paikallinen työtuomioistuin antoi edellä mainitusta tapauksesta historiallisen päätöksen vuonna 2014. Tuomioistuin totesi, että työnantajalla ja tämän edustajalla on velvollisuus puuttua seksuaaliseen häirintään. Tuomioistuin piti työnantajaa yhtä vastuullisena kuin häirinnästä syytettyä.

Päätöksen jälkeen Kypros on yrittänyt suitsia ongelmaa: vahingonkorvauksen enimmäismäärää on nostettu 5 000 eurosta 12 000 euroon, jonka lisäksi häiritsijä voidaan tuomita enintään kuudeksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen.

Tästä huolimatta paikalliset sanomalehdet uutisoivat edelleen laajoista ja pitkään kestäneistä häirintätapauksista esimerkiksi julkisessa terveydenhoidossa. Yksi syy hitaaseen edistykseen on todennäköisesti se, että häirintäsyytöksen ratkaiseminen tuomioistuimessa voi kestää vuosia, mikä ei kannusta hyödyntämään tuomioistuinta.