Siirry sisältöön

Lähetettyjen työntekijöiden asemaa turvaavalle uudistukselle lopullinen hyväksyntä

Euroopan parlamentti antoi 29. toukokuuta lopullisen hyväksyntänsä lähetettyjen työntekijöiden työehtoja koskevalle uudistukselle. Muutosten on oltava voimassa jäsenmaissa viimeistään kahden vuoden kuluttua.

Varsinaisen läpimurron jäsenmaat ja parlamentti saavuttivat uudistuksessa helmi–maaliskuun vaihteessa, kun ne pääsivät neuvotteluissa yhteisymmärrykseen uuden lain sisällöstä. Tuolloisen neuvottelutuloksen ovat tämän jälkeen hyväksyneet vielä kertaalleen sekä jäsenmaat että nyt parlamentti. 

Tulevia muutoksia ovat muun muassa samapalkkaisuusperiaate sekä matka-, majoitus- ja ruokailukulujen korvaaminen lähetetyille työntekijöille.

Uusien sääntöjen mukaan maahan lähetetylle työntekijälle on maksettava samasta työstä sama palkka kuin kohdemaan omille työntekijöille. Lähettäminen voi kestää enintään 12 kk, minkä jälkeen lähetettyä työntekijää alkavat koskea kaikki paikalliset työehdot. Työnantaja voi pidentää vuoden mittaista jaksoa poikkeusmenettelyllä vielä 6 kuukaudella.

Työnantajan on huolehdittava myös työntekijän matka-, majoitus- ja ruokailukuluista koko lähettämisen ajalta ja maksettava ne palkan lisäksi. Tämä tarkoittaa parannusta myös Suomeen lähetetyille työntekijöille. Kulut lasketaan lähettävän maan sääntöjen mukaan.

Samapalkkaisuuden kannalta tilanne ei Suomessa muutu, sillä maassa on jo aiemmin pitänyt soveltaa yleissitovia työehtosopimuksia myös lähetettyihin työntekijöihin.

Kuljetussektori jäi toistaiseksi tämän direktiiviuudistuksen ulkopuolelle. EU-lainsäätäjillä on meneillään liikennesektoria koskeva, oma uudistus, jossa käsitellään muun muassa kabotaasisääntöjen uudistamista ja rekka-autojen kuljettajien asemaa lähetettyinä työntekijöinä.