Siirry sisältöön

Lähetettyjen työntekijöiden direktiivi kolmikantaneuvotteluihin – EP:n linja kannatettavin

Lähetettyjen työntekijöiden direktiivin käsittely on edennyt kolmikantaneuvotteluihin, kun jäsenmaat eli neuvosto ja Euroopan parlamentti saivat hyväksyttyä neuvottelukantansa lokakuussa. 

Sekä neuvoston että parlamentin tähän mennessä hyväksymät tavoitteet toisivat parannuksia lähetettyjen työntekijöiden asemaan.

FinUnionsin mukaan onkin tärkeää saavuttaa mahdollisimman hyvä neuvottelutulos ja saada uusittu direktiivi voimaan. 

Palkansaajien näkökulmasta parlamentin kanta on kuitenkin parempi kuin neuvoston. 

Parlamentti katsoo, että tämän nykyisin sisämarkkinalainsäädännöksi määritellyn direktiivin tulisi jatkossa olla myös direktiivi työntekijöiden suojelemiseksi. Tämä kaksoisoikeusperusta ohjaisi tulevaa oikeuskäytäntöä aiempaa tasapainoisempaan suuntaan.

Parlamentti haluaa myös, että kaikille lähetetyille työntekijöille olisi maksettava matka-, majoitus- ja ruokailukulut koko lähettämisen ajalta. 

Tämä olisi Suomen kannalta tärkeä edullinen muutos direktiivissä, sillä nykyisin Suomeen lähetetyt työtekijät joutuvat itse kattamaan sellaisiakin matka-, majoitus- ja ruokailukuluja, joiden korvaamisesta on sovittu Suomen työehtosopimuksissa. 

Jäsenmaat ovat tällä hetkellä sitä mieltä, että nämä kustannukset pitäisi korvata vain silloin, kun työntekijä siirtyy kohdemaan sisällä edelleen lisäkomennukselle esimerkiksi toiseen kaupunkiin. 

Toisin kuin monissa muissa jäsenmaissa, Suomessa lähetetyille työntekijöille on jo tähän asti pitänyt maksaa työehtosopimusten mukaista palkkaa. Tältä osin uusittu direktiivi vahvistaisi jo olemassaolevan käytännön. 

Nyt alkaneet kolmikantaneuvottelut ovat EU-lainsäädäntöprosessin loppuvaihe, jossa neuvosto ja parlamentti sopivat lain sisällöstä Euroopan komission kanssa.