Siirry sisältöön
Kunnon työn päivänä kampanjoidaan ihmisarvoisen työn ja työntekijöiden perusoikeuksien puolesta. Samalla juhlitaan hyvää työelämää ja mahdollisuutta vaikuttaa sen kehittämiseen. Kuva: iStock.

Maailmalla eriarvoisuus näkyy modernin orjuuden muodossa; pakko- ja lapsityönä

Lähes 50 miljoonaa ihmistä on modernin orjuuden uhreja ja huomattavasti vielä useammilta evätään perusihmisoikeudet ja kunnolliset työolot maissa, joissa eurooppalaiset yritykset tekevät valtavia voittoja. Tänään Kansainvälisenä kunnon työn päivänä haluamme muistuttaa, että jokaisella tulisi olla oikeus ihmisarvoiseen työhön ja riittävään palkkaan.

Kansainvälinen työjärjestö ILO raportoi pakkotyössä olevan 28 miljoonaa ihmistä. Se on 2,7 miljoonaa enemmän kuin viisi vuotta sitten. Nousun taustalla on covid-pandemian aiheuttamat tulohäiriöt ja yleisesti heikentyneet työolot sekä ilmastonmuutos. Nämä tiedot käyvät ilmi ILO:n, Walk Free ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM:n tämän vuoden syyskuussa julkaisemasta raportissa pakkotyöstä ja pakkoavioliitoista.

Pakkotyö on yhtä suuri ongelma korkean tulotason maissa kuin alhaisen tulotason maissa. Itse asiassa yli puolet kaikesta pakkotyöstä tapahtuu joko ylemmän keskitulotason tai korkean tulotason maissa. Erityisesti palvelualoilla pakkotöitä esiintyy paljon.

Palvelusektorin osuus on suurin pakkotyön vertailussa. Lähde: Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage.

Pakkotyöhön ajautuvat useammin ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Heillä on raportin mukaan kolmenkertaisesti isompi riski joutua pakkotyön uhreiksi kuin paikallisilla asukkailla. Noin 15 prosenttia kaikista pakkotyötä tekevistä aikuisista on maahanmuuttajia. Hyväksikäyttöön altistavat muun muassa työntekijän tietämättömyys paikallisista työmarkkinoista, kielitaidon puute sekä esimerkiksi erilaisten lupaprosessien meneillään olo. Naiset ja lapset ovat toinen haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä. Yksi viidestä pakkotyössä olevista on lapsi.

Askeleet kohti reilumpaa työelämää

Raportissa painotetaan myös keinoja, joilla saavutetaan parannuksia työelämässä. Keinoihin kuuluvat: lakien ja työpaikkatarkastusten parantaminen ja täytäntöönpano, valtion määräämän pakkotyön lopettaminen, tehokkaammat toimenpiteet pakkotyön ja ihmiskaupan torjumiseksi liike-elämässä ja toimitusketjuissa, sosiaalisen suojelun laajentaminen ja oikeudellisen suojan vahvistaminen, mukaan lukien avioliiton laillisen iän nostaminen 18 vuoteen ilman poikkeuksia.

Muita toimenpiteitä ovat siirtotyöläisten lisääntyneen ihmiskaupan ja pakkotyön riskin käsitteleminen, oikeudenmukaisen ja eettisen rekrytoinnin edistäminen sekä naisten, tyttöjen ja haavoittuvien henkilöiden tukeminen. Suuri osa pakkotyöstä ja ihmiskaupasta tapahtuu kriisitilanteissa, jotka liittyvät aseellisiin konflikteihin ja katastrofeihin.

Työntekijöiden järjestäytymis- ja työehtosopimusneuvottelujen kunnioittaminen on välttämätöntä maailmassa, jossa ei olisi pakkotyötä. Nämä perusoikeudet antavat työntekijöille mahdollisuuden toimia kollektiivisesti, jotta he voivat puolustaa yhteisiä etujaan ja neuvotella turvallisesta ja ihmisarvoisesta työstä. Monilta työpaikoilta puuttuu edelleen edustava kollektiivinen ääni.

Apukeinona pakkotyön kielto ja yritysvastuulaki EU:n tasolla

Lapsi- ja pakkotyö ovat räikeimpiä esimerkkejä eriarvoisuudesta, siksi on hyvä, että Euroopan komissio on ehdottanut pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämistä EU:n markkinoilla. Tämä on yksi askel toivottavasti kohti parempaa. Lue tästä lisää.

Euroopan komissio antoi myös helmikuussa oman ehdotuksensa yritysvastuusääntelyksi, joka sisältää pitkälle meneviä velvoitteita. Euroopan unionin tasoinen, kaikkia unionissa toimivia suuria yrityksiä koskeva, sääntely tuottaisi todennäköisesti myönteisiä ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia. Direktiiviehdotuksesta tullaankin tänä syksynä keskustelemaan lisää, kun parlamentti ottaa sen käsittelyynsä.

Korjattavaa vielä on, niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmallakin. Alla olevalla videolla haluamme FinUnionsista toivottaa hyvää Kunnon työn päivää kaikille!

Tässä videotervehdyksessä FinUnionsin johtaja Susanna Salovaara toivottaa kaikille Hyvää kunnon työn päivää.

Tutustu Kansainvälisen työjärjestö ILO:n, Walk Free ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM:n yhteisjulkaisuun “Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage” verkossa.