Siirry sisältöön

Maailman nopea muutos pitää suomalaismepit kiireisinä

FinUnions kysyi suomalaismepeiltä, mikä europarlamentissa on syksyllä tökkinyt, mitä he haluavat edistää ja miltä näyttää täydellinen joulu. Näin he vastasivat.

Elsi Katainen (RE/ kesk.)

 1. Mikäeuroparlamentissa on tuntunut tänä syksynä hankalimmalta?

Kaiken keskeneräisyys ja yleensä parlamenttityön alkamisen hitaus ovat yllättäneet. Kevään vaalien jälkeinen aika on kulunut lähinnä järjestäytymisen merkeissä. Valiokuntatyöskentely ei ole vielä kunnolla alkanut, ja uuden komission nimeäminen on venynyt. Näiden normaalien käynnistymishankaluuksien lisäksi brexitin käänteet aiheuttavat monenlaista epävakautta ja vaikeuksia esimerkiksi EU:n monivuotisen rahoituskehyksen laatimisessa. Amazonin metsäpalot, EU:n laajentumisneuvottelujen hankaluudet, Turkin hyökkäys Pohjois-Syyriaan ja kauppasodan uhka ovat varjostaneet syksyä.

 1. Mainitse kaksi tärkeintä aihetta, joita haluat edistää tällä vaalikaudella?

EU-parlamentin maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen on saatava ripeästi maaliin niin, että eurooppalainen ruokaturva säilyy, ja viljelijät voivat jatkaa työtään turvallisen ja puhtaan ruuan tuotannossa myös pohjoisilla alueilla.

Ilmastokysymyksissä tasaisemman vastuunjaon on toteuduttava niin, että sitoutuminen Pariisin ilmastosopimukseen on globaalia ja vastuullista. Haluan, että EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin lupaamassa ”Green Dealissa” on mukana biotalous ja metsäpainotus, joissa metsät ovat osa ilmastohaasteiden ratkaisua, mutta metsiä ei museoida.

 1. Mainitse kaksi suomalaisille palkansaajille tärkeää asiaa, joista uskot päättäväsi tällä
  vaalikaudella?

Von der Leyen on puhunut eurooppalaisesta vähimmäispalkka-aloitteesta, joka vaikuttaisi Suomen työmarkkinoihin. Lisäksi voimme odottaa aloitetta, joka parantaisi alustayrityksissä työskentelevien työntekijöiden työehtoja.

 1. Pitkiä kokouksia, kovia neuvotteluja ja iltamyöhään venähtäviä äänestyksiä – miten
  rentoudut Brysselissä?

Yritän pitää huolta liikunnasta ja riittävistä yöunista.

 1. Joulu lähestyy. Mikä tekee ja miten teet täydellisen joulun?

Jouluperinteet, ihmiset, ruoka, musiikki ja rauha tuovat joulumielen mukanaan.

Miapetra Kumpula-Natri (S&D/ sd.)

 1. Mikä europarlamentissa on tuntunut tänä syksynä hankalimmalta?

Komissaarikuulemiset ovat olleet syksyn mielenkiintoisin – mutta samalla parlamentin hankalin aihe. On tärkeää, että parlamentti tutki tarkasti, ovatko ehdokkaat soveltuvia tehtäviinsä. Parlamentin selvityksiin pysähtyneiden kandidaattien korvaajien nimittäminen ja uudet kuulemiset valitettavasti viivästyivät muun muassa brexitin vuoksi, eikä EU päässyt suoraan toimimaan täysillä sylintereillä. Nyt alkaa olla valmista ja odotan, että pääsemme ratkaisemaan Eurooppaa ja ihmisiä huolettavia asioita ilmastonmuutoksesta työn murrokseen!

 1. Mainitse kaksi tärkeintä aihetta, joita haluat edistää tällä vaalikaudella?

Haluan jatkaa työtäni kestävän kehityksen edistämiseksi. On äärimmäisen tärkeää etsiä uusia ratkaisuja ja tukea vanhoja, jotta turvaamme ilmasto-oikeudet myös tuleville sukupolville – ja samalla synnytämme Suomeen ja Eurooppaan uutta työtä.

Digitalisaatio muuttaa, ja on jo muuttanut, kaikkien elämää lähitulevaisuudessa. Olen jo pitkään tukenut Eurooppaa tässä muutoksessa esimerkiksi parlamentin neuvottelijana roaming lainsäädännössä. Digitalisaatio ja sen valtava kehitysnopeus voivat olla myös turvallisuusuhka, johon pitää suhtautua vakavasti.

 1. Mainitse kaksi suomalaisille palkansaajille tärkeää asiaa, joista uskot päättäväsi tällä
  vaalikaudella?

Alustatalouden ja ”kevytyrittäjien” määrä on kasvanut voimakkaasti Suomessa ja Euroopassa, ja aiheesta keskustellaan tiiviisti parlamentissa. Puolustan vahvasti alustalouden työntekijöiden oikeuksia, koska heillä on oltava oikeus esimerkiksi sosiaaliturvaan.

Elämme työn murroksen aikaa, jota digitalisaatio vauhdittaa suurelta osin. Jatkuvasti avautuu uudenlaisia työmahdollisuuksia, joille ei ole suoraa vastinetta. Tarvitsemme sääntöjä, jotta työntekijöiden oikeudet eivät unohdu, kun luomme uusia työpaikkoja. Uusi teknologia ja tekoäly pitää valjastaa ennen kaikkea tukemaan työntekijöitä!

 1. Pitkiä kokouksia, kovia neuvotteluja ja iltamyöhään venähtäviä äänestyksiä – miten
  rentoudut Brysselissä?

Pitkistä kokouksista tuon välillä kotiin tuliaisiksi niska- ja selkäjumia. Jumppakuminauhoilla ja venyttelyllä pidän ne kuitenkin hallinnassa. Aamuisin kävelen aina puoli tuntia toimistolle ja virittäydyn päivän seikkailuihin kuuntelemalla musiikkia langattomilla kuulokkeilla.

 1. Joulu lähestyy. Mikä tekee ja miten teet täydellisen joulun?

Täydellinen joulu on aina perheen kanssa. Lasken päiviä, kunnes saan taas viettää pidemmän aikaa lasten ja puolisoni kanssa. Valkoista joulua odotellessa.

Silvia Modig (GUE/NGL/ vas.)

 1. Mikä europarlamentissa on tuntunut tänä syksynä hankalimmalta?

Uudessa työpaikassa aloittaessa tulee aina kerralla paljon uusia asioita. Samaan aikaan täytyy opetella uudet käytännöt sekä laajoja sisältökokonaisuuksia, mikä on ehkä ollut haastavinta. Parlamentin byrokratia on välillä tuntunut hiukan raskaalta, mutta pikkuhiljaa näiden käytäntöjen kanssa oppii toimimaan.

 1. Mainitse kaksi tärkeintä aihetta, joita haluat edistää tällä vaalikaudella?

Tämän vaalikauden tärkeimmät aiheet ovat ilmastonmuutos ja siihen liittyvä oikeudenmukainen sosiaalinen siirtymä. Meidän pitää saada nopeasti voimaan Euroopan laajuinen ilmastolaki ja ”Green New Deal”, joka tarjoaa välineitä ilmastonmuutoksen torjuntaan, kestäviin investointeihin ja oikeudenmukaiseen siirtymään.

Nämä asiat eivät saa jäädä vain puheen tasolle, vaan ne on tuotava käytäntöön nopeasti, koska ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä aika käy vähiin.

 1. Mainitse kaksi suomalaisille palkansaajille tärkeää asiaa, joista uskot päättäväsi tällä
  vaalikaudella?

Palkansaajien näkökulmasta keskeisiä kysymyksiä ovat von der Leyenin ehdottama eurooppalainen vähimmäispalkka sekä alustatyöntekijöiden asema. Työssäkäyvien ihmisten on tultava toimeen palkallaan kaikkialla Euroopassa. Näin ehkäistään halpatyövoiman ja pimeän työvoiman markkinoiden syntymistä Eurooppaan. Eurooppalainen vähimmäispalkka hyödyttää myös suomalaista työntekijää. Yhtenäinen palkkausjärjestelmä pitää kuitenkin toteuttaa niin, että se ei murra tai heikennä suomalaista, valtakunnallisiin työehtosopimuksiin perustuvaa järjestelmää tai työehtosopimusten yleissitovuutta.

Alustatyöntekijöiden asemaan liittyy useita epäkohtia, ja meidän pitää käydä keskustelu siitä, mikä on työsuhde ja millainen korvaus työstä pitää saada. Työlainsäädäntöä pitää kehittää niin, että alustojen välityksellä työskentelevien keikkatyöläisten työolosuhteita saadaan parannettua.

 1. Pitkiä kokouksia, kovia neuvotteluja ja iltamyöhään venähtäviä äänestyksiä – miten
  rentoudut Brysselissä?

Pitkiäkin työpäiviä jaksaa, kun työtä saa tehdä hyvässä seurassa ja tavata uusia, mielenkiintoisia kollegoita ja yhteistyökumppaneita. Työn vastapainoksi pitää toki olla riittävästi vapaa-aikaa, jolloin ehtii rentoutua ja levätä.

 1. Joulu lähestyy. Mikä tekee ja miten teet täydellisen joulun?

Täydellinen joulu syntyy kiireettömästä ajasta, jonka voi viettää rauhassa kotona perheen kanssa ja rentoutua.

Nils Torvalds (RE/ r.)

 1. Mikä europarlamentissa on tuntunut tänä syksynä hankalimmalta?

En sanoisi, että jokin olisi tuntunut hankalalta. Totta kai uusi parlamentti ja uudet parlamentaarikot synnyttävät haasteita ennen, kun kaikki ovat oppineet talon menettelytavat. Jos jotain haluaa sanoa hankalaksi, niin ainakin se, että uuden komission valinta on venynyt.

 1. Mainitse kaksi tärkeintä aihetta, joita haluat edistää tällä vaalikaudella?

Ilmasto. Tällä vaalikaudella teemme erittäin tärkeitä ja vaikeita päätöksiä ilmastokysymyksen ratkaisemiseksi. Emme voi enää odottaa. Lisäksi on hyvä muistaa, että korkeat ilmastotavoitteet ovat Euroopalle maailmanlaajuinen kilpailuetu.

Budjetti. Tällä vaalikaudella meidän pitää lyödä lukkoon unionin seuraava monivuotinen rahoituskehys vuosille 2021–2027. Siis myös ajalle tämän vaalikauden jälkeen. Haasteellista tässä tulee olemaan rahan riittäminen kaikkeen siihen, mitä unioni nyt tekee. Etenkin, jos brexit toteutuu tai jäsenmaat eivät halua korottaa rahoitusosuuttaan.

 1. Mainitse kaksi suomalaisille palkansaajille tärkeää asiaa, joista uskot päättäväsi tällä
  vaalikaudella?

Vähimmäispalkka. Luulen – ja melkein tiedän – että Euroopan-laajuisesta vähimmäispalkasta tehdään
päätöksiä. Miten ne vaikuttavat suomalaiseen palkansaajaan? En kyllä mene lupaamaan, mutta olen suhteellisen vakuuttunut, että vaikutukset eivät ole negatiivisia.

Työntekijöiden oikeuksien yhtenäistäminen vähimmäisvaatimusten avulla jatkuu melko varmasti.
Tämäkään ei varmaan vaikuta hirveästi suomalaiseen palkansaajaan, mutta ainakin muualla Euroopassa tilanne paranee. Ja ehkäpä myös Suomen kilpailukyky sen mukana.

 1. Pitkiä kokouksia, kovia neuvotteluja ja iltamyöhään venähtäviä äänestyksiä – miten
  rentoudut Brysselissä?

Lukemalla, matkustamalla maaseudulle tai Suomen saaristoon ja Lappiin.

 1. Joulu lähestyy. Mikä tekee ja miten teet täydellisen joulun?

Kaamoksen rauha Utsjoella.

Henna Virkkunen (EPP/ kok.)

 1. Mikä europarlamentissa on tuntunut tänä syksynä hankalimmalta?

Poliittisten ryhmien yhteistyö on lähtenyt vaalien jälkeen nihkeästi liikkelle, mikä on hidastanut päätöksentekoa. Toisaalta myös jäsenmaiden tilanne on sama: Ranska yrittää täyttää Saksan jättämää
johtajuusvajetta, mitä muut maat eivät täysin sulata. Toivon, että yhteistyökyky löytyy, koska globaali tilanne ja politiikka tarvitsevat yhtenäistä ja vahvaa Eurooppaa.

 1. Mainitse kaksi tärkeintä aihetta, joita haluat edistää tällä vaalikaudella?

Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Nämä liittyvät toisiinsa. Kilpailukyvyn vahvistamiseksi Euroopan on investoitava osaamiseen ja innovaatioihin, edistettävä sisämarkkinoita ja tehtävä aktiivista kauppapolitiikkaa. Ilmastonmuutoksen torjunnassa Euroopan
unionin on otettava johtajuus, tiukennettava omia tavoitteitaan ja saatava koko maailma mukaan. 

 1. Mainitse kaksi suomalaisille palkansaajille tärkeää asiaa, joista uskot päättäväsi tällä
  vaalikaudella?

Euroopan kilpailukyvyn varmistaminen kokonaisuutena on tärkeää palkansaajan kannalta. Jos Eurooppa on paikka, jossa yritykset haluavat kasvaa, kehittyä ja investoida, Eurooppa pystyy luomaan uutta työtä, yrittäjyyttä ja toimeentuloa. Haluan edistää reilua kilpailua ja vastuullista yritystoimintaa, sekä Euroopan unionissa että kansainvälisesti.

Koulutusjärjestelmiä on uudistettava, koska työelämä muuttuu nopeasti. Siksi on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan läpi elämän.

 1. Pitkiä kokouksia, kovia neuvotteluja ja iltamyöhään venähtäviä äänestyksiä – miten
  rentoudut Brysselissä?

Brysselissä en mitenkään erikseen rentoudu, vaan teen töitä. Tosin pidän työstäni erittäin paljon, joten en koe sitä rasittavaksi. Lataan akkujani käymällä lenkillä. Yritän myös muuten elää terveellisesti: syöd säännöllisesti, nukkua tarpeeksi ja harrastaa monipuolisesti liikuntaa.

Jatkuvan matkustamisen takia tämä vaatii vähän pinnistelyä. Uni on se, mistä ihmiset yleensä ensimmäisenä tinkivät. Niin minäkin, ja se on todella haitallista. Muistakaa siis nukkua tarpeeksi! Se on tärkeintä mitä oman hyvinvoinnin eteen voi tehdä.

 1. Joulu lähestyy. Mikä tekee ja miten teet täydellisen joulun?

En ota joulusta stressiä. Ei tarvitse olla tiettyjä ruokia tai koristeita. Jouluna vietän mieluiten aikaa läheisten kanssa, luemme kirjoja ja ulkoilemme. Syön porkkanalaatikkoa ja suklaata. Toivon, että on lunta. Yksi joulutraditio on kyllä pakollinen: Minulla on kolme suomenhevosta, joten tallilla
on päästävä käymään. Hevonen tuo joulutunnelman.

FinUnions pyysi vastaukset kaikilta suomalaismepeiltä.
Julkaisemme määräaikaan mennessä saamamme vastaukset. Jutun toinen osa ilmestyy
18.12.2019.