Siirry sisältöön
Rekka-auto Rovaniemellä talvella.
Rekka-auto Rovaniemen maisemissa. Kuva: iStock.com / RomanBabakin

Maantieliikenteen kuljettajat ansaitsevat kunnolliset työolot

EU:n maatieliikennesektorin keskeinen uudistus, liikkuvuuspaketti, sisältää joukon ehdotuksia raskaan liikenteen kuljettajien työoloista, kansainvälisiä kuljetuksia suorittavien kuljettajien lähettämistä koskevista erityissäännöistä, tavaraliikenteen markkinoille pääsystä ja paremmasta valvonnasta.

Paketti on hyväksytty neuvoston pysyvien edustajien komiteassa ja se on tällä hetkellä juristi-lingvistien tarkastettavana. Lopulliseen päätökseen ministerineuvostoon ja Euroopan parlamenttiin liikkuvuuspaketti on tulossa huhti–toukokuussa 2020.

Liikkuvuuspaketti ehkäisee postilaatikkofirmojen käyttöä tiukentamalla liikenteenharjoittajan sijoittamispaikan ja sen toiminnan välistä yhteyttä. Ehdotus muuttaa kuljettajien työaikataulujen järjestämistä siten, että kuljettajat voivat viettää enemmän aikaa kotona. Jatkossa viikoittainen lepoaika (vähintään 45 tuntia) on vietettävä muualla kuin autossa. Oltaessa kaukana kotoa tämä tarkoittaa, että työnantajan on maksettava kuljettajan majoitus.

EU tukee myös turvallisten pysäköintialueiden rakentamista ja käyttöä sekä perustaa verkkosivun niistä tiedottamiseen. Kuljettajien riittävistä ja kunnollisista lepotauoista huolehtiminen parantaa myös liikenneturvallisuutta.

Sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä samassa maassa -periaate tulee koskemaan kuljettajia silloin kuin he työskentelevät lähetettyinä työntekijöinä toisessa jäsenmaassa. Lisäksi nykyisiä kabotaasisääntöjä tiukennetaan lisäämällä neljän päivän karenssi.

Valvontaa tehostetaan ottamalla vaiheittain käyttöön digitaalisen ajopiirturin toinen versio siten, että se on käytössä kaikissa kansainvälisten kuljetusten autoissa vuoteen 2025 mennessä. 

  – Suomen puheenjohtajuuskaudella tehty kompromissiehdotus luo järjestystä ja selkeyttä maatieliikennemarkkinoille: reilut työehdot kuljettajille ja yhtenäiset kilpailuehdot yrittäjille, kiittää ruotsalainen europarlamentaarikko Johan Danielsson, joka on aiemmin työskennellyt Ruotsin palkansaajien keskusjärjestö LO:ssa ja on sitä kautta monille Suomessa tuttu ennestään. Hän on Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioiden parlamenttivaliokunnan eli EMPL:n ja kuljetusasioiden TRAN-valiokunnan jäsen sekä S&D-ryhmän koordinaattori TRAN:ssa.

Pohjoismaisen kuljetustyöntekijöiden federaatio NTF:n pääsihteeri Anu Koljosen mukaan pakettia voi kokonaisuutena pitää hyvänä.  

– Jäsenliittomme ovat olleet aktiivisesti mukana lainvalmisteluprosessissa ja olemme tyytyväisiä kokonaisuuteen. Kyseessä on kompromissi, mutta pidämme sitä pääsääntöisesti erittäin hyvänä. Alalle on muodostunut epäterveitä käytäntöjä, joita nyt suitsitaan uusilla säännöillä. Sääntöjen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös resursseja riittävään valvontaan. Odotamme, että esitys pysyy kasassa myös liikenneministerien (ministeri)neuvostossa ja Euroopan parlamentin lopullisessa käsittelyssä.

Kaisa Siimes, FinUnions