Siirry sisältöön
Käsiäänestys EU-parlamentissa 24. lokakuuta 2019. Kuva. EP/ Michel Christen
Äänestys on tärkeä askel kohti työturvallisuuden palauttamista, talouden oikeudenmukaisuuden varmistamista ja Euroopan sosiaalisen mallin suojelemista. Kuva: EP/ Michel Christen.

Mepit äänestivät alustatyöntekijöiden työolojen ja oikeuksien puolesta

Mepit äänestivät tänään alustatyöntekijöiden työolojen parantamisesta ja parlamentin neuvottelumandaatista täysistunnossaan. Elisabetta Gualminin (S&D, Italia) mietintö, joka hyväksyttiin äänin 376 puolesta, 212 vastaan sekä 15 tyhjää, muodostaa neuvottelumandaatin tuleville trilogineuvotteluille. Kun myös jäsenvaltioita edustava neuvosto on päättänyt kannastaan, neuvottelut direktiivin lopullisesta muodosta voivat alkaa.

Ennen äänestystä mietinnön esittelijä Elisabetta Gualmini vetosi muihin meppeihin seuraavin sanoin: ”Puolustakaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta, älkää tuottako pettymystä miljoonille työntekijöille, jotka odottavat tätä direktiiviä”.

Hän myös painotti puheessaan, että mietinnössä hän ja hänen varjoesittelijänsä ovat halunneet – ei vaan puolustaa työntekijöitä, mutta myös tukea hyviä työnantajia ja reilua kilpailua.

“Työntekijöiden työolosuhteet eivät ole oikeisto-vasemmistokysymys, kyse on ihmisarvosta. Meidän on otettava inhimillisyys mukaan myös algoritmissa. Emme halua, että koneet hallinnoivat työmarkkinoita. Siksi pyytäisin, että tuette tätä mietintöä”, hän sanoi.

Alustataloudessa työskentelevien oikeudet saivat kannatusta tämänpäiväisessä äänestyksessä. Mietinnön esittelijä Elisabetta Gualmini nousi tuulettamaan äänestystuloksen jälkeen.

Äänestystuloksen perusteella on selvää, että europarlamentaarikot haluavat parantaa digitaalialustoilla työskentelevien oikeuksia. Uudet säännöt mm. määrittäisivät, miten alustataloudessa työskentelevien status määritellään, ja missä määrin alustat voivat valvoa ja arvioida työntekijöitä algoritmien ja tekoälyn avulla.

Tärkeä askel kohti työturvallisuuden palauttamista

Myös ETUC totesi omassa lehdistötiedotteessa heti äänestyksen jälkeen, että 28 miljoonaa työntekijää tulee hyötymään työllisyysvaliokunnan mietinnöstä, joka hyväksyttiin tänään.

Mietinnön toimenpiteillä saavutetaan mm. seuraavia asioita:

– työntekijöiden oikeus asianmukaiseen työsopimukseen, jolla varmistetaan, että he saavat lopulta oikeudet, kuten palkallisen sairausloman, palkallisen loman sekä kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaiset palkat.

– aidosti itsenäisten ammatinharjoittajien vapauden suojeleminen markkinoilla.

– reilua kilpailua vaalitaan yritysten välillä, jotta lakia kunnioittavat yritykset eivät joudu huonompaan asemaan.

ETUCin mukaan nämä toimenpiteet myös estäisivät Euroopan sosiaalisen mallin murentamisen, eli työvoiman, verotuksen ja sosiaalisten velvoitteiden kiertämisen vastaisuudessa.

ETUCin liittosihteeri Ludovic Voet kiitti somekanavallaan kaikkia meppejä, jotka äänestivät työllisyysvaliokunnan mietinnön puolesta. Hän myös totesi, että äänestys on tärkeä askel kohti työturvallisuuden palauttamista, talouden oikeudenmukaisuuden varmistamista ja Euroopan sosiaalisen mallin suojelemista.

Nyt pallo siirtyy Ruotsin EU-puheenjohtajuudelle, jonka pitäisi saada neuvoteltua ratkaisu EU:n jäsenmaiden kesken. Sen jälkeen on löydettävä vielä kompromissiteksti neuvoston ja parlamentin tekstien pohjalta.